BIST Artanlar ANSA.E 0,65 % 10,17 FLAP.E 2,34 % 8,84 ISBIR.E 155 % 8,39 YAYLA.E 6,73 % 6,66 COSMO.E 1,05 % 6,06 Azalanlar GENYH.E 0,56 % -11,11 YONGA.E 509,5 % -7,36 BURVA.E 1,52 % -5,59 LOGO.E 24,3 % -5,08 PAGYO.E 4,55 % -5,01 VIOP En Çok Değişen O_ISCTRE0415P5.75S0 % 2100,00 O_ISCTRE0415C7.50S0 % 1500,00 O_ISCTRE0415P5.50S0 % 1400,00 O_ISCTRE1215P5.25S0 % 1300,00 O_XU030XME0215P105.000S0 % 1169,23 En Çok Pozisyon Olan F_TRYUSD0415S0 218.937 F_XU0300415S0 182.130 F_GARAN0415S0 87.608 F_TRYUSD0215S0 60.695 F_XU0300215S0 56.653

SERTİFİKA ÇEŞİTLERİ


Turbo Sertifika

Turbo Sertifika, dayanak varlığın ya da dayanak göstergenin fiyatına bağlı olan ve sahibine ilgili sirkülerde belirtilen vade tarihinde dayanağın nihai değeri ile kullanım fiyatı arasındaki farka denk tutarda bir geri ödeme talep etme hakkı sağlayan bir menkul kıymettir. Turbo Sertifikanın vadesi esnasında dayanak varlığın/göstergenin değeri bariyere ulaşır ya da bunu aşarsa, ilgili Turbo Sertifika ihraççı tarafından sıfır veya sıfıra yakın değerde bir Artık Değer ödemesi yapılarak sona erdirilir.

 

İskontolu Sertifika

Yatırımcıya belirli bir dayanak varlığa ya da göstergeye cari piyasa değeri üzerinden belirli bir iskonto ile yatırım yapma imkanı sağlayan sermaye piyasası aracını ifade eder. Bu iskonto karşılığında yatırımcı dayanak varlığın veya göstergenin yukarı yöndeki performansının önceden tanımlanmış azami bir fiyatı/değeri aşan kısmından feragat eder.

 

Prim Ödeyen (Bonus) Sertifika

Primli sertifikalar, dayanak varlık yerine yatırımcıları sertifika almaya teşvik etmek amacıyla çıkartılan ve dayanağın fiyatı, önceden belirlenmiş bir fiyatın altına düşmedikçe vade tarihinde belirli bir fiyatı garanti eden sermaye piyasası aracıdır.

 

Endeks Sertifikası

Bir dayanak varlığın fiyatı ya da göstergenin değeri ile bire bir ilişkili şekilde fiyatlanan ve dayanak göstergenin belirli bir dönüşüm oranı (1/100 gibi) ve/veya kur ile çarpılması sonucu bir geri ödeme tutarı talep etme hakkı sağlayan yapılandırılmış sermaye piyasası aracıdır.

 

Yukarıda belirtilen sertifika türlerinin tanımı genel anlamda yapılmış olup uygulamada ihraç edilen sertifikalar yukarıda belirtilen tanımlardan farklı tanımlamalara sahip olabilir ya da bu tanımlara göre farklı özellikler taşıyabilir. Yatırımcıların söz konusu sertifikalara yatırım yaparken ihraççı tarafından yayınlanan izahname ve sirkülerde ihracı yapılan sertifikalara ilişkin özellik ve risklere dikkat etmesi önem arz etmektedir.