SODA - TRKCM - SISE Birleşme İşlemlerinin Pay ve Pay Vadeli İşlem Sözleşmelerine Etkileri Hakkında

SODA - TRKCM - SISE Birleşme İşlemlerinin Pay ve Pay Vadeli İşlem Sözleşmelerine Etkileri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında vadeli işlem sözleşmeleri işlem gören Trakya Cam Sanayi A.Ş. (TRKCM) ve Soda Sanayi A.Ş.'nin (SODA), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri işlem gören Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) bünyesinde birleşmeleri kapsamında yeni SISE paylarının dağitim tarihinin 1 Ekim 2020 olacağı şirketler tarafından ilan edilmiştir. Bu kapsamda; 

30/09/2020 gün sonunda SODA ve TRKCM paylarına dayalı;

Eylül vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan pozisyonlar mevcut uygulamada olduğu gibi fiziksel teslimat ile (02/10/2020 takas tarihi) sonlandırılır. Oluşan fiziki teslimat pozisyonlarının takası 02/10/2020 tarihinde işlem yapılan pay cinsinden (SODA ve TRKCM) yapılır.

02/10/2020 tarihinde, işlem yapılan payda  temerrüt olmaması durumunda Takasbank tarafında herhangi bir dönüşüm gerçekleşmez. 02/10/2020 tarihi takas sonrası gün sonunda MKK tarafından, üyelerin işlem yapılan pay bakiyeleri (SODA, TRKCM) belirlenen oranlarla SISE payına dönüşüm uygulanır.   

02/10/2020 tarihinde, işlem yapılan payda temerrüt olması durumunda, bu paya ait takas pozisyonları Takasbank tarafından iptal edilir ve aynı gün belli bir dönüşüm oranında (SISE) takas pozisyonları oluşturulur. SISE payına ait oluşturulan takas pozisyonları ertesi iş gününe (05/10/2020) temerrüt pozisyonu olarak yansır.

Aralık vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan pozisyonlarsa 30/09/2020 gün sonunda aynı vadedeki SISE vadeli işlem sözleşmelerine ait uzlaşma fiyatlarının pay değişim oranları ile çarpılması ve en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle bulunan fiyat kullanılarak nakdi uzlaşma ile sonlandırılacaktır.

Not: 30/09/2020 tarihinden sonraki ilk iş günü (01/10/2020) itibariyle işlem yapılan paylar (SODA ve TRKCM) işlem görme özelliğini kaybederler.

Aşağıda farklı durumlardaki uygulamalara ilişkin örnekler yer almaktadır. 

Örnek:

-          Yatırımcı 30 Eylül günü VİOP’ta Eylül vadeli TRKCM pay vadeli işlem sözleşmesinde kısa pozisyon alır, spot piyasada TRKCM payı alırsa pozisyonları nasıl netleşir? 

Yatırımcı, 30 Eylül günü VIOP’ta TRKCM pay vadeli işlem sözleşmesinde kısa pozisyon alırsa, 02/10/2020’de mevcut uygulamada olduğu gibi TRKCM payında fiziksel teslimat gerçekleşir. Yatırımcının 30/09/2020 tarihinde spot piyasadan aldığı TRKCM payları ile VIOP’ta açmış olduğu TRKCM kısa pozisyonu 02/10/2020 tarihinde netleşir.

Örnek:

-          Yatırımcı 30 Eylül günü VİOP’ta Eylül vadeli TRKCM pay vadeli işlem sözleşmesinde uzun pozisyon alır, spot piyasadan TRKCM payını açığa satarsa pozisyonları nasıl netleşir?

Yatırımcı VIOP’ta TRKCM pay vadeli işlem sözleşmesinde uzun pozisyon alırsa, 2/10/2020’de mevcut uygulamada olduğu gibi TRKCM payında fiziksel teslimat gerçekleşir. Yatırımcının 30/09/2020 tarihinde spot piyasada açığa sattığı TRKCM payıyla  VIOP’ta açmış olduğu TRKCM uzun pozisyonu 02/10/2020 tarihinde netleşir.

Örnek: 

-          Yatırımcı 30 Eylül 2020 gün sonunda VIOP’ta Eylül vadeli TRKCM pay vadeli işlem sözleşmesinde uzun pozisyon, VIOP’ta SISE pay vadeli işlem sözleşmesinde kısa pozisyon alırsa ne olur ? 

02/10/2020 tarihinde yatırımcının VIOP’ta Eylül vadeli TRKCM pay vadeli işlem sözleşmesinde aldığı uzun pozisyon çerçevesinde TRKCM payında fiziki teslimat gerçekleştirilir. Diğer taraftan yatırımcının VIOP’ta Eylül vadeli  SISE pay vadeli işlem sözleşmesinde aldığı kısa pozisyonunun karşılığı olarak yatırımcının 02/10/2020 tarihinde menkul kıymet borcunu getirmesi beklenecektir. TRKCM payının SISE payına dönüşümü 02/10/2020 tarihi takas sonrası gün sonunda gerçekleşeceğinden yatırımcı bu süreçte yükümlülüğünü yerine getirmez ise temerrüde düşer. 

Örnek: 

-          Yatırımcı 30 Eylül 2020 gün sonunda VIOP’ta Eylül vadeli TRKCM pay vadeli işlem sözleşmesinde kısa pozisyon, VIOP’ta SISE pay vadeli işlem sözleşmesinde uzun pozisyon alırsa ne olur ?

Yatırımcının VIOP’taki Eylül vadeli SISE pay vadeli işlem sözleşmesindeki uzun pozisyonu çerçevesinde, 02/10/2020 tarihinde SISE payında fiziki teslimat gerçekleştirilir. VIOP’ta Eylül vadeli TRKCM pay vadeli işlem sözleşmesinde aldığı kısa pozisyonunun karşılığı olarak yatırımcının 02/10/2020 tarihinde menkul kıymet borcunu getirmesi beklenecektir. TRKCM payının SISE payına dönüşümü 02/10/2020 tarihi takas sonrası gün sonunda gerçekleşeceğinden yatırımcı bu süreçte yükümlülüğünü yerine getirmez ise temerrüde düşer. 

NOT: Örneklerde dikkat edilmesi gereken ana unsur, SISE payı dışındaki birleşmeye konu hisselerin T+2. gün gün içi takas süresince takasının yine SODA ve TRKCM payları cinsinden yapılacağı ve T+2. gün gün sonunda MKK tarafından dönüşümün yapılacağıdır. Ayrıca tüm örneklerde dönüşüm sonrası TRKCM ve SODA paylarının ilgili SISE paylarına denk olduğu varsayılmıştır.

Saygılarımızla,