01/10/2022 – 30/04/2023 dönemi için BIST Katılım Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır

01/10/2022 – 30/04/2023 dönemi için BIST Katılım Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
27.09.2022

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST Katılım Tüm, BIST Katılım 100, BIST Katılım 50 ve BIST Katılım 30 Endekslerinde 01/10/2022 - 30/04/2023 dönemi için linkte yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları’nın (Temel Kurallar) 5.5.d maddesi gereğince BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamından çıkartılacak şirket payları olup olmadığı 30.09.2022 tarihinde ilan edileceğinden, BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi kapsamına alınacak/çıkarılacak payların listesi de 30.09.2022 tarihinde ilan edilecektir.