2022 yılı dördüncü üç aylık dönemi için BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır

2022 yılı dördüncü üç aylık dönemi için BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
30.09.2022

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları’nın (Temel Kurallar) 5.5.d maddesinde, yeni metodolojiye geçişi kolaylaştırmak amacıyla Temel Kurallar madde 5.5.b’de belirtilen eşik değerler ve madde 7.6’da belirtilen kuralın, 30/07/2021 tarihi itibarıyla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi (Endeks) kapsamında yer alan şirketlere 2022 yılı Eylül ayı sonuna kadar uygulanmayacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda Borsa Genel Müdürlüğü’nce;

  • 30/09/2022 tarihi itibarıyla 2020 veya 2021 yılı verileri ile Temel Kurallar madde 5.5.b’de belirtilen eşik değerleri sağlayamayan şirketlerin paylarının Endeks Dönemi başından itibaren Endeks kapsamından çıkarılmasına ve Dönemsel Değerleme çalışmaları sonucu Endeks kapsamına dahil edilecek paylar ile birlikte BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemi için (01/10/2022 – 31/12/2022) aşağıda gösterilen değişikliklerin yapılmasına,

  • BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında yer alacak payların belirlenmiş olmasına bağlı olarak, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinin ve BIST Katılım Tüm Endeksinin kriterlerini birlikte sağlayan şirketlerden oluşan BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi kapsamında 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemi için (01/10/2022 – 31/12/2022) aşağıda gösterilen değişikliklerin yapılmasına

karar verilmiştir.

BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ

ALINACAK PAYLAR

ÇIKARILACAK PAYLAR

1

ISMEN

IS Y. MEN. DEG.

1

AKSEN

AKSA ENERJI

2

AKGRT

AKSIGORTA

2

ANELE

ANEL ELEKTRIK

 

 

 

3

PETKM

PETKIM

 

 

4

SKBNK

SEKERBANK

 

BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM ENDEKSİ

ALINACAK PAYLAR

ÇIKARILACAK PAYLAR

1

TUPRS

TUPRAS

1

AKSEN

AKSA ENERJI

 

 

2

ANELE

ANEL ELEKTRIK

 

 

 

3

CCOLA

COCA COLA ICECEK

 

 

 

4

LOGO

LOGO YAZILIM

 

 

5

TKFEN

TEKFEN HOLDING