Sürdürülebilirlik

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Payları
Piyasa Değeri (milyon TL)
Son Değer İşlem Hacmi (TL) Bugün (%) 1 Haftalık (%) 1 Aylık (%) Yılbaşından (%) 1 Yıllık (%)
Piyasa Değeri (TL) FDPO Ağırlıklı Piyasa Değeri (TL) Yatırımcı Sayısı
Son Değişim%
Günümüz piyasalarında, iyi bir yatırım kararının alınmasında finansal olmayan etmenler, finansal etmenler kadar önem taşımaktadır. Bu kapsamda, şirketlerin Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) faktörlerini ve bunlara ilişkin geliştirdikleri politikaları stratejilerine ve operasyon döngülerine entegre etmeleri, uzun vadeli değer elde etme kabiliyetleri ile doğrudan ilişkilendirilmektedir.

Şirketlerin ÇSY risk ve fırsatlarını yönetmede ulaştıkları şeffaflık seviyesi, yatırımcılara sunulan değer taahhüdünün temel bir parçasına dönüşmektedir.

Sürdürülebilirliğe ilişkin risk ve fırsatların artmasıyla birlikte yatırımcıların şirket seçimlerinde sürdürülebilirlik faktörlerini giderek daha fazla göz önünde bulundurmaları; sermaye piyasası düzenleyicilerini ve borsaları konuya dikkatle eğilmeye ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşması için çeşitli girişimlerde bulunmaya yöneltmiştir.

Sürdürülebilirlik konusuna gereken önemi vermeyen şirketler, finansman sağlayan kuruluşlar ve yatırımcılar tarafından daha riskli görülmektedir. Bu durum, bu şirketlere fon sağlayan kuruluşların risklerini de artırmaktadır. Bu nedenle, finansman sağlayan kuruluşlar hangi şirketlere finansman sağlayacaklarına daha fazla dikkat etmekte ve daha hassas seçimler yapmaktadır.

Sürdürülebilirlik konularının finansal piyasaların uzun vadeli sağlığı ve performansı üzerindeki etkisine ve piyasaların daha adil ve sürdürülebilir bir dünyaya geçişi sağlamada oynayabileceği önemli role ilişkin piyasa katılımcıları arasında bir anlayış ve takdir oluşturmak, daha sürdürülebilir bir kalkınma politikasına geçişte kilit öneme sahiptir.

Borsa İstanbul, sürdürülebilirlik odaklı geniş bir yelpazede ürün ve faaliyetler sunarak ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirerek etki yaratmak, aynı zamanda bir şirket olarak kendi uygulamalarıyla örnek olmak ilkeleriyle uzun vadeli sürdürülebilirlik perspektifini finansal piyasalara entegre etmeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik konulu eğitimler ve seminerler gerçekleştirilmekte, paydaşların eğitim programlarına katkı sağlanmakta ve rehber içerikler üretilmektedir.

Borsa İstanbul, sürdürülebilirlik endeksleri ile bu temaya yatırım yapmak isteyen yerli ve uluslararası yatırımcıları sermaye piyasamızla buluşturmaya devam etmektedir.

Şirketlerin yeşil dönüşümünde önemli bir mekanizma olan yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 2022 yılında tamamlanmıştır ve söz konusu çerçeveye uygun tahvil ve sukuk ihraçlarında %50 oranında kotasyon indirimi sağlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik temalı yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, düzenleme alanındaki gelişmelere destek vermek ve piyasa katılımcıları ile iş birlikleri kurmak yoluyla sürdürülebilir finansın ülke genelinde gelişimine katkı sağlanmaktadır.

Yapılan çalışmaların sonuca yönelik ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda değerlendirmeler yapmak ve sürdürülebilirlik konusunda birlikte atılabilecek adımların tartışılacağı bir platform kurmak amacıyla Borsamız liderliğinde ve ilgili kuruluşların katılımıyla Sürdürülebilirlik Platformu oluşturulmuştur. Platforma meslek birlikleri, dernekler ve vakıflardan oluşan sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ile kamu düzenleyici otoriteleri üye olabilmektedir. Özel sektör kuruluşları üye olamamakla birlikte toplantılara (üyelerin gerekli gördüğü durumlarda) katılabilmektedirler.

2019 ve 2020 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Ofisi Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu tarafından verilen yetkiyle platform üyeleri sürdürülebilir finansın Türkiye’de gelişmesi için çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmaların somut bir ürünü olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2020 yılında yayınlanarak mevzuatın parçası haline gelmiştir.

Sorularınızı surdurulebilirlik@borsaistanbul.com e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Yararlı Bağlantılar