Sürdürülebilirlik Rehberleri

Sürdürülebilirlik Rehberleri
Borsa İstanbul, şirketlere sürdürülebilirlik konusunda bilgi vermek ve yön göstermek amacıyla 2014 yılında bir rehber hazırlamıştır.
2020 yılında ortaya çıkan gelişmelerin etkisiyle rehberi güncelleyerek "Gelecekte Var Olmak" temasıyla Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi'ni yayımlamıştır.

Borsa İstanbul, 2015 ve 2016 yıllarında faaliyet raporu yanında sürdürülebilirlik raporu hazırlamıştır. 2017 yılından bu yana da faaliyet raporlarını entegre rapor formatında sunmaktadır.
2022 yılında Entegre Raporlama Türkiye Vakfı (ERTA) iş birliğiyle Entegre Raporlama Rehberi hazırlayarak şirketlerin istifadesine sunmuştur.
İklim kriziyle nasıl mücadele edilebileceği, krizin şirket üzerindeki etkilerinin tespiti için hangi adımların atılabileceği, raporlamada nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konuların ve dünyada iklim krizi konusunda son dönemde yaşanan gelişmelerin yer aldığı İklim Raporlama Rehberi 2022 yılında yayımlanmıştır