Şehir Endeksleri

2009 yılı başından bu yana hesaplanan Şehir Endeksleri, ana üretim ya da faaliyet merkezi aynı şehirde olan şirketlerin paylarından oluşur.

BIST Şehir Endeksleri, kapsamında Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören en az 5 şirketin bulunduğu şehirler için hesaplanır. Halen Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa ve Tekirdağ için hesaplanmaktadır.

Kapsam

Üretim faaliyetinde bulunan şirketlerin üretimlerinin en az %50’sinin gerçekleştiği şehir, hizmet şirketlerinin faaliyet gelirlerinin en az %50’sinin elde edildiği şehir, üretimin/faaliyet gelirinin en az %50’sinin gerçekleştiği/elde edildiği bir şehir bulunmuyorsa şirket merkezinin bulunduğu şehir dikkate alınmaktadır.

Haberleşme ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile holdingler için şirket merkezinin bulunduğu şehir dikkate alınmaktadır.

Holdingler hariç mali sektörde yer alan şirketler ile perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler kapsam dışındadır.

Endekse Alınma

Şirket paylarının şehir endeksleri kapsamına alınabilmesi için şirketin faaliyet konusunun şehir endeksleri kapsamına uygun olması ve kapsamına girdiği şehir için hesaplanan veya hesaplanabilen bir endeks olması gerekir.

Detaylı bilgilere "BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti"nden ulaşılabilir.

BIST Şehir Endeksleri (XSADA, XSANK, XSANT, XSAYD, XSBAL, XSBUR, XSDNZ, XSIST, XSIZM, XSKAY, XSKOC, XSKON, XSMNS ve XSTKR) kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.