İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Borsa İstanbul, Türk ekonomisindeki rolünü benimsemiş bir kuruluş olarak, iyi yetişmiş ve yüklendiği misyonun bilincinde bir kadro ile çalışmaktadır. Nitelikli çalışan yapısı ile hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı, Borsa İstanbul’un kuruluşundan bu yana göstermiş olduğu gelişmenin temelinde yatmaktadır.

Borsa İstanbul’da,

Çalışanların işe alınması, başka bir göreve atanması ve yükselmesinde tek ölçüt, çalışanın nitelikleri ve başarısıdır. 

Çalışanlara yaptığı işin önemine uygun, rahat ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanır.

Çalışanlar başarıya ulaşmak için özendirilir; bilgi ve görüşünü, mesleki yeterliliğini geliştirme olanakları sağlanır, üstün başarı gösterenler ödüllendirilir.

Her kademedeki yönetici, kendine bağlı olan çalışanın çalışma hevesini ve gücünü geliştirici bir çalışma düzeninin yaratılmasına ve iyi ilişkiler kurulmasına çaba gösterir.

Düzenlenen eğitim programları ile çalışanların yeni görevlere hazırlanması sağlanır.

Çalışanların dinamizmini korumak ve kazandığı tecrübeyi artırmak amacıyla rotasyon uygulaması yapılır.

Çalışanlara, kendisini ilgilendiren konularda zamanında ve yeterli bilgi verilir. Çalışanların görüş, düşünce ve önerilerini yönetime bildirmesini kolaylaştırıcı önlemler alınır.

Her bir çalışanın kurum zincirinin önemli bir halkası olduğu kabul edilir.