Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP) Piyasa Danışmanı Listesi

Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP) Piyasa Danışmanı Listesi

Gelişen İşletmeler Pazarı'nda piyasa danışmanlığı görevini yerine getirebilecek olan şirketler Piyasa Danışmanı Listesi’nde (PDL) yer almaktadır.

Piyasa Danışmanı Adres Telefon/Faks İnternet Sitesi Yetki Durumu*

(*) PDL’de piyasa danışmanın cari yetki durumu “Yetkili” veya “Kısıtlı” konumunda bulunabilir. Cari yetkisi “Kısıtlı” konumunda bulunan piyasa danışmanı mevcut anlaşmalarını sürdürebilir, fakat yeni bir şirket ile anlaşma yapamaz. Paylarının GİP Listesi’ne kabulü için başvuru yapmak isteyen veya payları GİP Listesi’nde bulunan bir şirket PDL’de yer alan bilgiler doğrultusunda cari yetki durumu “Yetkili” durumunda bulunan piyasa danışmanları arasından seçimini yapabilir.