Sertifika İşlemleri

İşlem Yöntemi

Kıymetli maden ödünç sertifikasını elinde bulunduran taraf, vadeden önce sertifikayı satabilir. Sertifikayı alan taraf çıkarılmış sertifikanın temsil ettiği kıymetli madenin vade sonundaki alacak hakkını devir alır. Sertifikanın alım satımı ilgili günde piyasada oluşan cari faiz oranları üzerinden gerçekleşir. Sertifikayı alan taraf, elindeki sertifikayı tekrar satabileceği gibi vade sonunu bekleyerek sertifikanın temsil ettiği kıymetli maden miktarını, ödünç alan üyeden Borsa aracılığıyla tahsil edebilir.

Ödünç işlemlerinin gerçekleştiği seans sonunda ödünç veren tarafın talep etmesi halinde ödünç alacaklarını temsil etmek üzere sistem tarafından kıymetli maden ödünç sertifikalarını temsil eden kayıtlar düzenlenir. 

Ödünç alınan kıymetli maden miktarını ve/veya değerini temsil etmek üzere sistem tarafından düzenlenen sertifikayı içeren kayıtlar ödünç veren tarafın alacak hakkını ifade eder. 

Sertifikaların alım satımında kullanılan değer sertifikanın temsil ettiği kıymetli madenin vade sonu değerinin işlem günündeki cari oranlara göre hesaplanmış değerini ifade etmektedir. 

İşlem Saatleri

Seanslar, iş günlerinde 09:45 - 17:30 saatleri arasında olmak koşuluyla tek seans olarak gerçekleştirilir. 

Sertifikaların Asgari Unsurları

Kıymetli Maden Ödünç Sertifikaları aşağıdaki asgari unsurları taşımak zorundadır: 

Sertifikaların Büyüklüğü: Sertifikalar, ödünç alınan kıymetli madenin vade sonu değerini veya miktarını temsil eder. 

İşlem Vadesi: Sertifikalara konu olan kıymetli madenin geri ödemesinin yapılacağı tarih sertifikada belirtilmek zorundadır. 

Teslimat Şekli: Sertifikaya konu olan kıymetli madenin vade sonunda fiziki teslimat yoluyla mı veya nakit uzlaşma yoluyla mı teslim edileceği belirtilmiştir. 

Sertifikaya Konu Kıymetli Madenin Cinsi: Kıymetli maden ödünç işlemlerinde kullanılacak kıymetli madenin cinsi sertifikada belirtilir. Sertifikaya konu kıymetli madenlerle ilgili hesaplama yapılırken ödünç işlemlerin takasına konu olan kıymetli madenin saflık dereceleri esas alınır. 

Sertifika Alım Satım Emirlerinde Bulunması Gereken Hususlar

Sertifika alım satım emirlerinin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir. Sertifika alım satım emirlerinde;

  • Emri verenin unvanı
  • Emrin tipi (sertifika alımı/sertifika satımı)
  • Emrin fiyatı veya değeri
  • Sertifikanın seri numarası
  • Fiyat tipi

bilgilerinin bulunması zorunludur. 

Piyasada gerçekleşen ödünç ve sertifika işlemlerinde Borsa payı 0,0001 (on binde bir) olup ödünç alan ve veren üyeden ayrı ayrı tahsil edilir. Ödünç alan üyeden kasadan yapılan kıymetli maden çıkışlarında Kıymetli Madenler Piyasasında geçerli olan saklama ücretleri tahsil edilir. 

Takas ve Teminat

Takas

Piyasada gerçekleşen işlemlerin fiziki kıymetli maden takası, Borsa Takas Merkezi (Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Bölümü), nakit takası ise İstanbul Takas ve Saklama Bankasının anlaşmalı olduğu muhabir banka aracılığıyla gerçekleştirilir. 

Sertifikaların alım satımı sonucu gerçekleşecek olan kıymetli madenin değerinin takası ertesi iş günü (T+1) gerçekleştirilir. 

Teminat Sistemi

Piyasada gerçekleşen sertifika işlemlerinde sertifika alan ve sertifika satan tarafların, işlem tutarlarının %5'i oranında teminat tesis etmeleri gerekmektedir.

Piyasada gerçekleşen ödünç ve sertifika işlemlerinde, aynı teminatlar kullanılır.