Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik
Borsa İstanbul'da Sürdürülebilirlik
 

Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik faaliyetleri, son yıllarda sermaye piyasalarıyla ilişkili tüm kurum ve kuruluşların gündeminde önemli yer tutmaya başlamıştır. Özellikle bu konulara duyarlı yatırımcı sayısının ve yatırımcıların bu yöndeki beklentilerinin artması, gerek şirketler gerekse düzenleyiciler nezdinde farkındalığın artmasını sağlamıştır.

Kurumsal yönetim kapsamına sosyal sorumluluk ve çevresel konuların da eklenmesiyle, pek çok kuruluş sürdürülebilirlik raporları yayınlamaya başlamıştır. Borsaların sürdürülebilirlik kapsamında daha fazla rol aldığı ve giderek daha fazla borsanın sosyal hayata ve çevreye duyarlı projeler geliştirdiği görülmektedir. Ayrıca, Dünya Borsalar Federasyonu (World Federation of Exchanges, WFE) nezdinde oluşturulan çalışma grubu aracılığıyla borsaların sürdürülebilir bir toplum yaratmadaki rolünü belirlemeye dönük çalışmalar yürütülmektedir.

WFE üyesi borsaların sürdürülebilirlikle ilgili stratejilerinin üç genel kategoride toplandığı görülmektedir:

1) Kote şirketlerde çevre, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim konusunda farkındalık yaratmak

2) Sürdürülebilirlik endeksleri oluşturmak, yatırımcılar için bilgilendirme hizmetleri ve ürünleri geliştirmek

3) Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (Environmental, social and governance, ESG) ilkelerine uygun ihraç edilen yatırım araçlarının işlem gördüğü özel pazar/piyasa oluşturmak

Borsa İstanbul, sürdürülebilirlik bilincinin kote şirketlerle sınırlı kalmaması ve Türkiye’deki tüm şirketlere yayılması amaçlarıyla, 2020 yılında Gelecekte Var Olmak İsteyen Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberini hazırlamıştır. Bu rehber ile şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki sorularını cevaplamak ve onlara takip edebilecekleri bir yol haritası sunmak amaçlanmıştır.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında, 4 Kasım 2014 tarihi itibarıyla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi hesaplanmaya başlanmıştır.

Sermaye piyasalarında sürdürülebilirlik kavramının pratik uygulama boyutu ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler’in desteklediği Sürdürülebilir Borsalar Girişimi (Sustainable Stock Exchanges, SSE) 2009 yılında hayata geçmiştir. Borsa İstanbul, bu inisiyatifin 2012 yılında yapılan RIO+20 Zirvesinde gerçekleşen kuruluşunda imzası bulunan beş borsadan birisi olmuştur. 2019 Temmuz sonu itibarıyla SSE’ye üye olan borsa sayısı 90’a yükselmiştir. SSE’nin borsalar açısından giderek artan öneminin farkında olan Borsa İstanbul, 2019 yılında girişimin resmi destekçilerinden birisi olmuştur ve SSE Official Supporter unvanını kullanma hakkını elde etmiştir.  Borsa İstanbul aynı zamanda SSE çalışma grubu üyesidir.

Borsa İstanbul’un BM’nin ortaya koyduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği başarılı uygulamalar, iç ve dış paydaşları temelinde farklı alanlardaki sürdürülebilirlik uygulamaları, sosyal sorumluluk stratejileri ve bunların kurumsal süreçlere nasıl entegre edildiğine ilişkin bilgiler 2014-2016 yılları arasında Sürdürülebilirlik Raporları aracılığıyla paylaşılmıştır. 2017 yılından itibaren ise ayrı bir sürdürülebilirlik raporu yayınlanmamakta, çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarına ve hedeflerine ilişkin bilgiler Entegre Faaliyet Raporları ile paydaşlarımıza sunulmaktadır. Uluslararası entegre raporlama çerçevesine (<Integrated Reporting Framework>) uygun olarak hazırlanan Entegre Faaliyet Raporlarında, Borsa İstanbul’un sürdürülebilir iş modeli ve paydaşları için ürettiği değere ilişkin bilgiler entegre bir düşünce yapısıyla ele alınmaktadır. Raporda sermaye piyasalarını etkileyen dış faktörler ve risklere Borsa İstanbul’un stratejik yanıtı uzun vadeli bakış açısıyla anlatılmakta, öncelikli konular çerçevesinde yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetler üzerinde durulmaktadır.

 

Şirketlerimizin ve Üyelerimizin Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Çalışmaları için tıklayınız.

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi

Çevre Yönetimi
Çevre Yönetimi

Borsa İstanbul’un çevre ile ilgili düzenlemelere uyumunun sağlanması, çevre politikasının hazırlanması, yürütülmesi, takibi, denetimi ve gözden geçirilmesi ile ilgili usul ve esaslar ile çevresel etkiler ve faaliyetler ile Sürdürülebilirlik Komitesi arasındaki ilişki ve iletişim kanalları Borsa İstanbul A.Ş. Çevre Yönetim Sistemi Yönergesi ile belirlenmiştir.

Borsa İstanbul A.Ş. Çevre Yönetim Sistemi Yönergesi için tıklayınız.

 

Çevre Politikası

Hizmet alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak Çevre Politikamızı, çevresel sürdürülebilirlikle ilgili hassasiyetimiz ve bütüncül sürdürülebilirlik yaklaşımımıza paralel olarak tüm iş süreçlerimizde çevreyi korumaya katkı sağlayacak şekilde tasarladık.

Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sorumlu olduğu çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, operasyonlarımız sırasında kullanılan enerji ve buna bağlı olarak açığa çıkan sera gazı salımları bağlamında iklim değişikliği, diğer salımlar, su kullanımı ve atık su ile atık yönetimi ve geri dönüşüm ana bileşenleri altında ele alıyoruz.

Borsa İstanbul A.Ş. Çevre Politikası için tıklayınız.

 

Borsa İstanbul’un çevre yönetimi faaliyetlerine ilişkin her türlü soru, yorum, öneri ve şikayetleriniz için Çevre Sorumlumuz ile irtibata geçebilirsiniz:

Sibel Kılıçsoy Öztürk

Destek Hizmetleri Bölümü

sibel.kilicsoy@borsaistanbul.com

T: +90 212 298 21 61

Borsa İstanbul Okulları
 

18 yılda, 436 Okul, 1,5 Milyar TL, 800.000 öğrenci

1998 yılında yapımına başlanan Borsa İstanbul Okulları, Türk eğitimine yapılan en önemli yatırımlar arasında yer alıyor.

1997 yılında 32 milyon TL bütçeli “İMKB Eğitim Fonu” desteği ile 46 okul yapımı için başlatılan “Ulusal Eğitime Fiziksel Katkı Projesi - EFİKAP” bugün 436 okulluk dev bir proje haline geldi. Proje kapsamında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki okullaşma sürecinin hızlandırılması ve eğitim sisteminin güçlendirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda Borsa İstanbul yeni yapılacak okulların finansmanını kendi öz kaynaklarından karşılayarak birçok ilde eğitimin ilerlemesine ve daha çok öğrencinin bu fırsatlardan yararlanabilmesine öncülük etti. Proje ile birlikte üniversite fakülte binaları, idari binalar, sosyal tesisler, halk eğitim merkezleri, bilimsel araştırma merkezleri, ilköğretim okulları, liseler, çıraklık okulları, yatılı okullar, meslek liseleri, yurtlar, lojmanlar, spor ve kültür merkezleri öğrencileriyle buluştu.

Yeterli imkana sahip olamayan illere gerçekleştirilen eğitim kurumu yatırımları ile amaçlananlar arasında en önemlisi eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması oldu. Türkiye genelinde eğitim seviyesinin ve kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi. Projenin başka bir katkısı ise meslek edinmek isteyen kişilere sağlanan olanaklar oldu. Yaz ayları ve hafta sonları gibi yaygın eğitimin yapılmadığı süreçlerde, bu okullarda eğitim ve el becerileri kursları verildi. Böylece bu kurslardan mezun olan yetişkinlerin iş hayatına katılmalarına da olanak sağlandı.

TAMAMEN ÖZ KAYNAKLARLA

Başlangıçta bu proje için Borsa İstanbul’un birikmiş kaynaklarından 32 milyon TL fon ayrılmasına karar verildi. Eğitim Borsa Katkı Fonu olarak adlandırılan fon, Borsa İstanbul tarafından yönetilirken aynı zamanda fonda oluşan nemalar yine proje için kullanılıyor. 1997 yılında fona yapılan tahsisten bugüne kadar toplamda 53 farklı tipte 436 eğitim kurumunun yapımına ilişkin tahsisat gerçekleştirildi ve bu süreçte ilave kaynak aktarımı yapılmadı. Tamamen öz kaynaklarla gerçekleştirilen projeler için 1.5 milyar TL harcandı. 1998 yılında ilk protokolü imzalanan proje ile bugüne kadar 80 il, 277 ilçede yaklaşık 800 bin öğrenciye eğitim-öğretim imkanı sağlandı ve halen de sağlanıyor.

Borsa İstanbul Okulları Listesi

Borsa İstanbul Sanat Koleksiyonu
 

Kurulduğu günden bugüne ülkemizin kültürel gelişimine katkıda bulunmayı benimsemiş olan Borsa İstanbul, yerleşkesinde 400'ü aşkın sanat eseri bulundurmaktadır. Eserlerden bazıları:

ABDULLAH DEMİR 1996

ABDURRAHMAN ÖZTOPRAK 1993

ADİL OCAK 2000

ADNAN TURANİ 2004

AHMET ÇOKTAN 1999

AHMET ÖZOL 1995

ALİ KOÇAK 1996

AYLA AKSUNGUR 1997 (2)

AYLA AKSUNGUR 1997

BENİCE GÜMRÜKÇÜOĞLU 1999

DURMUŞ ALİ AKÇA 2003

BÜNYAMİN BALAMİR 2000

DERYA SAATCİOĞLU 2001

ERCAN GÜLEN 2003

ERCÜMENT TARHAN 1995

ERCÜMENT TARHAN 1998

ERKAN ÖZDİLEK 1999

ERKAN ÖZDİLEK 2000

EROL BATIRBEK 2002

ESMA CİVCİR 2004

FİRUZ AŞKIN 1990

FİRUZ AŞKIN 1997

FÜSUN SAĞLAM 1991

GÜLER AKALAN 2002

GÜLER ÇAKIR 2005

HABİP AYDOĞDU 2002

HAKAN DİLEK 2002

HÜLYA PONTAİS 1994

İBRAHİM KUZEY 2005

IŞILAR KÜR 1996

KEMAL ULUDAĞ 2002

MAHMURE ÖZÇELİK 1997

MİNE ARASAN 2001

MİNE&RUHAN KARTAL 1995

MUSTAFA GÜNEN 1998

MUZAFFER TİRYAKİ 2002

MÜRECCEL KÜÇÜKAKSOY 1996

NAZİFE ALATAŞ 2000

NEVİN ZAHAL TOLLU 1999

NUMAN ARSLAN 1999

RIFAT KOCAK 1998

SEBA UĞURTAN 1997

SEBAHAT ERDEM 2012

SENAN EYNULLAYEV 2001

STEFAN ROSKOVANYİ 1997

ŞEDAN AKYOL 2000

UTKU VARLIK 1993

ZAFER SARI 2000

ZEHRA BAYAZIT 1995

ZEKİ SERBEST 2004