Altın Swap Pazarı
Günlük Toplam XAU995TRY İşlem Miktarı .
Günlük Toplam XAU995USD İşlem Miktarı .
Günlük Toplam XAU995EUR İşlem Miktarı .
Son güncellenme tarihi .
Valor-1
Tarihi
Valor-2
Tarihi
Süresi İşlem
Kodu
Para Karşılığı
Kıymetli Maden SATIŞ
En İyi
Para Karşılığı
Kıymetli Maden ALIŞ
En İyi
Son İşlem Gönderim
Zamanı
Miktar Swap
Puanı
Kıymetli Maden Fiyatı Kıymetli Maden Fiyatı Swap
Puanı
Miktar Kıymetli Maden Fiyatı Swap
Puanı
Miktar