IOSCO Prensiplerine Uyum

IOSCO Prensiplerine Uyum

Borsa Yönetim Kurulu'nun 22/09/2022 tarih ve 2022/24 sayılı toplantısında; Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü'nün "Finansal Ölçütlere İlişkin Temel İlkeler"ine uyumlu Finansal Ölçütlerin oluşturulması, hesaplanması, yayımlanması, operasyonlarının yürütülmesi, denetlenmesi ve yönetilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla oluşturulan "Borsa İstanbul A.Ş. IOSCO Prensiplerine Uyumlu Finansal Ölçütler Yönergesi"nin kabulüne karar verilmiştir.

"Temel İlkeler"e uyum sağlamak amacıyla, hesaplanmakta olan Finansal Ölçütlerin tüm süreçleri gözden geçirilmiş ve Borsa İstanbul A.Ş. IOSCO Prensiplerine Uyumlu Finansal Ölçütler Yönergesi'ne dayanılarak oluşturulan aşağıdaki prosedürler 29/09/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe alınmıştır. İlgili yönerge ve prensiplere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

İlgili Düzenlemeler

IOSCO Finansal Ölçütlere İlişkin Temel İlkeler için tıklayınız.

IOSCO Prensiplerine Uyumlu Finansal Ölçütler Yönergesi için tıklayınız.

Finansal Ölçütler Yönetim Prosedürü için tıklayınız.

Finansal Ölçütlerde Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi Prosedürü için tıklayınız.

Finansal Ölçütlere İlişkin İhbar Prosedürü için tıklayınız.

Finansal Ölçütlere İlişkin Şikayet Prosedürü için tıklayınız.