Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi Prosedürü Hakkında

Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi Prosedürü Hakkında

“21.08.2020 revizyon tarihli ve 1 revizyon sayılı “Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi Prosedürü”nün 9.1 maddesi güncellenmiş olup, Prosedürün son haline Borsamız internet sitesinin “Kurumsal/Borsa İstanbul Hakkında/Mevzuat” sekmesindeki , "Prosedürler" kısmından (https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/146/prosedurler) ulaşılabilir.”