Pay Piyasası Pazar Belirleme Kriterlerinde Değişiklik Yapılması ile Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda İşlem Gören Payların Yeniden Belirlenmesi Hk. 2021/65 Sayılı Duyuru

Pay Piyasası Pazar Belirleme Kriterlerinde Değişiklik Yapılması ile Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda İşlem Gören Payların Yeniden Belirlenmesi Hk. 2021/65 Sayılı Duyuru

Pay Piyasasında geçerli olacak yeni Pazar belirleme kriterleri ile 01/10/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda işlem görecek payların dağılımına ilişkin 2021/65 sayılı duyuruya buradan erişebilirsiniz (Pazar dağılımının “Excel” formatına buradan erişebilirsiniz).