Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı TLREFK Borsa İstanbul tarafından 22.06.2022 tarihinden itibaren hesaplanmaya başlıyor

Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı TLREFK Borsa İstanbul tarafından 22.06.2022 tarihinden itibaren hesaplanmaya başlıyor
20.06.2022

Katılım Bankalarının borçlanma araçlarında, çeşitli faizsiz finans ürünlerinde ve finansal sözleşmelerde değişken getiri göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek, Türk Lirası kısa vadeli referans getiri oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulan TLREFK Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı 22.06.2022 tarihinden itibaren hesaplanmaya ve yayımlanmaya başlayacaktır.

Borsa İstanbul Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda gerçekleşen, aynı gün başlangıç ve ertesi iş günü bitiş valörlü (gecelik) ve sadece TL cinsi ödemeli sermaye piyasası araçlarının geri alma taahhüdü ile satım ve geri satım taahhüdü ile alım işlemlerindeki getiri oranı kullanılarak hesaplanmaya ve yayımlanmaya başlayacak olan TLREFK oranı ve bu oranın getirisini takip edebilmek amacıyla oluşturulan BIST TLREFK Endeksi verilerine 22.06.2022 tarihinden itibaren BISTECH Veri Yayın Sistemi ve Borsa İstanbul internet sitesinden ulaşılabilecektir.

TLREFK Kuralları, Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcilerinden oluşan TLREFK Komitesi tarafından oluşturulmuştur.

TLREFK Kuralları için lütfen tıklayınız.