Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı/Denetçi Yardımcısı İşe Alım Sınavı

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı/Denetçi Yardımcısı İşe Alım Sınavı
11.11.2022

A. BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye’de çalışma izni almış olmak,
 • 01 Ocak 1996 ve sonrası tarihte doğmuş olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf veya en az 31 Mart 2023 tarihine kadar tecilli olmak ya da bedelli askerlikten yararlanacağı kesinleşmiş olmak,
 • 100 üzerinden en az 65, 4 üzerinden en az 2.5, 5 üzerinden en az 3.12 genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO/ANOG) sahip olmak,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri, İşletme Fakülteleri veya Yönetim Bilimleri Fakültelerinin herhangi bir bölümünden veya üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren “Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Finans Matematiği, Finans Mühendisliği, Halkla İlişkiler, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme – Ekonomi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme, Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans Muhasebe, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Organizasyon” bölümlerinden mezun olmak veya 27 Şubat 2023 tarihine kadar mezun olacak olmak,
 • Üniversitelerin %100 İngilizce eğitim veren lisans bölümlerinden mezun olmak ya da İngilizce bilgisine sahip olduğunu aşağıdaki tabloda belirtilen sınav puanları ile belgelemek

DENKLİK TABLOSU

YDS/e-YDS 75 puan

TOEFL IBT 90 puan

PTE Akademik 75 puan

CPE puanı C

CAE puanı A

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
 • Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak (sağlık raporu giriş sınavının tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir).

B. DEĞERLENDİRME VE SINAV

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar için işe alım sınavı iki aşamadan oluşacaktır;

 1. Genel Yetenek Sınavı: Adayların sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütmelerini ölçmeye yönelik çoktan seçmeli sınav.
 2. Alan Bilgisi Sınavı: Adayların akademik bilgilerini ölçmeye yönelik hazırlanan klasik usulde yapılacak sınav.
 • İktisat (Mikro/Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka, Türkiye Ekonomisi)
 • Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)
 • Maliye
 • Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Analiz)
 • İşletme İktisadı ve Finansmanı
 • Genel Matematik
 • İstatistik
 • Ekonometri
 • Yöneylem Araştırması
 • Sermaye Piyasası

Alan bilgisi sınavında yukarıdaki konu başlıklarından bir soru İngilizce olarak sorulup, sorunun İngilizce olarak cevaplanması beklenecektir.

C. SINAV BAŞVURUSUNUN YAPILMASI

 • İlan Başlangıç Tarihi – 11 Kasım 2022
 • Son Başvuru Tarihi – 16 Aralık 2022

D. SINAV TARİHi

 • 7 Ocak 2023 Cumartesi

Sınav başvuruları, Borsa İstanbul web sitesi kariyer.borsaistanbul.com bağlantısından “Özgeçmiş” doldurularak yapılacak; şahsen, e-posta veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

“Özgeçmiş” aday tarafından online olarak eksiksiz doldurulacak, beyan edilen dil puanını gösteren yabancı dil belgesi veya %100 İngilizce öğrenim gördüğünü gösteren belge, mezuniyet not ortalamasını gösteren belge (mezun olacak olan adaylar mevcut transkriptlerini eklemelidir) ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf özgeçmişe eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenilen belgeleri özgeçmiş oluştururken sisteme yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adayların “Özgeçmiş”lerini doldurduktan sonra “Uzman Yard./Denetçi Yard. İşe Alım Sınavı” ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sözlü Sınava çağrılan adaylar için, alım gerçekleştirilecek birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda adayların geçmiş iş tecrübeleri, yapmış oldukları projeler, almış oldukları sertifikalar gibi ayırt edici özellikler de dikkate alınacağından özgeçmiş oluşturulurken bu hususların dikkate alınması önemlidir.

Zorunlu alanlar ve adayın durumuna göre istenen diğer bilgiler, sınav başvuru sistemine kaydedildikten sonra açıklamaların ve “İlan Metni”nin okunduğuna, formda verilen bilgilerin işe alım sürecinde kullanılmasına, gerekli yerlerden teyit edilmesine muvafakat edildiğinin, adaylığa uygunluk konusunda bu formda eksik veya gerçek dışı bilgiler verilmesi halinde başvurunun değerlendirmeye alınmayacağının, değerlendirmeye alınsa dahi durumun farkına varılması halinde iptal edileceğinin, işe başlanmışsa iş akdinin feshedileceği ve bu durumda her türlü hukuki takibata geçilebileceğinin peşinen kabul ve beyan edilmesi gerekmektedir.

Sınav başvuru şartlarını sağlayan adaylar, sınav tarihi, sınav yeri ve diğer tüm teknik detaylar hakkında bilgilendirilecek olup, bu bilgilendirmeler adayların e-posta adreslerine mail olarak gönderilecektir. Bu nedenle e-posta adresleri aday tarafından kontrol edilmelidir. E-posta iletiminde doğabilecek aksaklıklardan adayın kendisi sorumludur.

Sınav başarı puanı sıralamasına göre uygun bulunan adaylar Sözlü Sınava girmeye hak kazanacaktır. Borsa İstanbul sınav şartlarında her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

***Başvuru ve sınava ilişkin ilanda yer almayan hususlarla ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için kariyerbasvuru@borsaistanbul.com adresine e-posta gönderebilir veya (0212) 298 28 64 – (0212) 298 28 54 – (0212) 298 21 42 numaralı telefonlardan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru için tıklayınız.