TLREF Kural Setinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru