Halka Arz

Halka arz, payların çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir. Şirketlerin halka arz edilen payları Borsa İstanbul Pay Piyasası (PP) bünyesinde yer alan pazarlardan (Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar) şartlarını sağladıkları pazarda işlem görmeye başlayabilirler. 

Yıldız Pazar, Ana Pazar veya Alt Pazar’da işlem görmek üzere başvuran ortaklıklar mevcut sermayeyi temsil eden payların bir kısmını ortak satışı şeklinde halka arz edebildiği gibi, sermaye artırımı yoluna giderek mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle de halka arzı tercih edebilmekte veya her iki yöntemi birlikte uygulayabilmektedir.

İlgili Dosyalar

Halka Arz ve Borsada İşlem Görme Broşürü

İlgili Sayfalar

Halka Arzın Faydaları, Halka Arza Hazırlık ve Halka Arz Süreçleri Halka Arz- Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı Sıkça Sorulan Sorular