Başvuru Dökümanları

Başvuru Dökümanları

İşlem yapma yetkisi verilmesi talebi ile başvuranlar ve işlem yapma yetkisi verilenlerin işlemleri ile ilgili olarak başvuru konusuna göre doldurulması gereken standart formlar ve evrak listesi aşağıda yer almaktadır.

Algoritmik Emir İletim Sistemleri ile İlgili Dosyalar

Algoritmik Emir İletim Sistemleri Bilgi Formu Algoritmik Emir İletim Sistemleri Taahhütnamesi