Halka Arz ve Satış Yöntemleri

Halka Arz ve Satış Yöntemleri

Halka açılma esas olarak üç şekilde yapılır:

- Mevcut payların satışı

- Sermaye artırımı

- Her iki yöntemin bir arada kullanılması

Payların halka arzında üç satış yöntemi kullanılmaktadır:

a) Talep toplama

b) Borsada satış

c) Talep toplanmaksızın satış

İlgili Sayfalar

Halka Arz Yöntemleri Satış Yöntemleri Ön Talep ve Ek Satış