Şirketin İşlem Göreceği Pazarın Belirlenmesi

Şirketin İşlem Göreceği Pazarın Belirlenmesi

Paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesi için başvuran bir şirketin işlem göreceği Pazar Borsa uzmanlarınca yapılacak incelemeler sonrası Borsa tarafından alınacak kararla belirlenir. Pazar bilgisi halka arz izahnamesinde yer alır.