Ön Talep ve Ek Satış

Halka açılma sürecindeki şirketler, satış öncesinde ön talep toplama ve satıştan sonra talep fazlalığı olması halinde ek satış yapma imkanına da sahiptir. 

Ön Talep Toplama 

Aracı kuruluş, halka arz izahnamesinin SPK tarafından onaylanmasından önce, yatırımcıların olası taleplerini belirli bir fiyat aralığından, talepte bulunanlar için herhangi bir yükümlülük ve bağlayıcılık oluşturmaksızın toplayabilir. 

Ön talep toplayabilmek için, SPK’ya izahname onay başvurusunda bulunulmuş  olması gerekir. Ön talep toplama, duyuru ilanı ile veya ilansız olarak yapılabilir. Ön talebin toplanacağı yerlerde ortaklığın esas sözleşmesi, son üç yıllık finansal tabloları, bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları ve faaliyet raporlarının yeterli sayıda bulundurulması ve talep edenlere bedelsiz olarak verilmesi zorunludur. 

Duyuru ilanı ile ön talep toplama yönteminin kullanılması halinde, ön talepte bulunanlara satışta öncelik ve /veya teşvik sağlanabilir. Buna ilişkin esaslara ön talep toplama duyurusunda ve izahnamede yer verilir. 

Ön talep toplama başlamadan en az 1 iş günü önce ön talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri aracı kuruluş tarafından SPK'ya bildirilir. Ön talep toplama süresi 10 iş gününden fazla olamaz. Ön talep toplama sonuçları ön talep toplama süresinin bitimini takip eden 2 iş günü içerisinde aracı kuruluş tarafından SPK'ya iletilir. Ön talep toplamadan elde edilen sonuçlar kamuya açıklanmaz ve reklam amaçlı kullanılamaz. 

Ek Satış Hakkı

Şirketler, halka arzda toplanan kesin talebin satışa sunulan pay senedi miktarından fazla olması halinde ve izahnamede Ek satış yapılabileceğine dair gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla, fazla talebi karşılamak amacıyla, satışa sunulan payların nominal değerinin %20’sine kadar, mevcut ortakların daha önce belirlenen ve izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunda açıklanan tutardaki paylarını satışa sunabilir. Ek pay satışına konu paylar, mevcut ortaklar tarafından satılabileceği gibi halka arzda satışa aracılık eden aracı kurumlardan biri tarafından ortaklardan ödünç alınarak ödünç alımlı satış yoluyla da satılabilir. 

Ancak ek satışa konu olacak pay miktarı, halka arz edilen pay miktarının %20'sini geçemez.