Emir Büyüklükleri

Emirler, işleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Kesin Alım-Satım Pazarı’nda, nominal tutarı 500.000 TL’nin altında kalan emirler Küçük Emirler Pazarı’nda işlem görür.

Yürürlükteki minimum ve maksimum nominal emir büyüklükleri aşağıdaki gibidir:

Normal Emirler Pazarı Küçük Emirler Pazarı Özel İşlem Emirleri(*)
Minimum Maksimum Minimum Maksimum Minimum Maksimum
DİBS (TL) 500.000 20.000.000 1.000 499.000 20.000.000 200.000.000
DİBS (USD / EUR) 10.000 5.000.000 - - 5.000.000 50.000.000
TCMB Likidite Senedi (TL) 500.000 20.000.000 1.000 499.000 20.000.000 200.000.000
Diğer Sermaye Piyasası Araçları (TL) 10.000 20.000.000 - - 20.000.000 200.000.000
Diğer Sermaye Piyasası Araçları (USD/EUR) 10.000 5.000.000 - - 5.000.000 50.000.000

(*) Emir girilmesine izin verilen menkul kıymetler için geçerlidir.