BIST Pay Endeksleri

BIST Pay Endeksleri

BIST Pay Endeksleri, ağırlıklandırma temasına bağlı olarak piyasa değeri ağırlıklı veya piyasa değeri ağırlıklı olmayan olmak üzere 2 farklı yöntemle hesaplanmaktadır.

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri, Borsa İstanbul’da işlem gören payların gruplar halinde fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Piyasa Değeri Ağırlıklı Endekslerde, endeks dönemi süresince payların endeks içindeki ağırlıkları, payların fiyatındaki hareketler ve/veya fiili dolaşımdaki payların piyasa değerini artıran/azaltan özsermaye halleri gibi diğer nedenlerle değişebilmektedir.

Detaylı bilgilere "BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti"nden ulaşılabilir.

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan Pay Endeksleri

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan Pay Endeksleri, Borsa İstanbul’da işlem gören payların gruplar halinde getiri performanslarının, ilgili endeks dönemi başında endeks temasına uygun şekilde belirlenen ağırlıkları çerçevesinde ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur

Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan Endekslerde endeks dönemi süresince payların endeks içindeki ağırlıkları, sadece payların fiyatındaki hareketlere bağlı olarak değişebilir. Endeks dönemi süresince payların fiyatındaki hareketler dışında bir nedenle fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri değişirse, ağırlık katsayısı yeniden hesaplanmak suretiyle payın endeks içindeki ağırlığının bu değişiklikten önceki son seans kapanışındaki ağırlığına eşit olması sağlanır. Böylece payların endeks içindeki ağırlıkları, endeksin ağırlıklandırma teması ve fiyat dışında diğer faktörlerden (örneğin sermaye artırımı/azaltımı, birleşme/bölünme vb.) etkilenmemiş olur.

Detaylı bilgilere "BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan Pay Endeksleri Kural Seti"nden ulaşılabilir.

Endeks Dönemi başlangıcı itibarıyla BIST 30, BIST 50, BIST 100 Endeksleri kapsamındaki paylara ve ağırlıklarına buradan ulaşılabilir. (Dosya 3 ayda bir güncellenir.)

BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir.

İlgili Dosyalar

BIST Pay Endeksleri Kodları ve Başlangıç Değerleri

İlgili Duyurular

16 Mart 2023
2023 yılı ikinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylar belirlenmiştir
14 Şubat 2023
BIST Geri Alım Endeksi Hakkında Duyuru
18 Ocak 2023
01/02/2023-31/01/2024 dönemi için BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
19 Aralık 2022
2023 yılı birinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
10 Kasım 2022
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri ve BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan Pay Endeksleri Kural Setlerinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru
30 Eylül 2022
2022 yılı dördüncü üç aylık dönemi için BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
21 Eylül 2022
2022 yılı dördüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
28 Haziran 2022
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kurallarında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru
21 Haziran 2022
2022 yılı üçüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
20 Mayıs 2022
Sektör Yapısında ve Bazı Şirketlerin Sektör ve Endekslerinde Yapılacak Değişiklikler Hakkında Duyuru
20 Mayıs 2022
01/06/2022-31/05/2023 dönemi için BIST KOBİ Sanayi Endeksi kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
16 Mayıs 2022
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri ve BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan Pay Endeksleri Temel Kurallarında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru
22 Mart 2022
2022 yılı ikinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
18 Ocak 2022
01/02/2022-31/01/2023 dönemi için BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
17 Aralık 2021
2022 yılı birinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
23 Kasım 2021
BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri Endeksleri Hesaplanmaya Başlıyor
09 Kasım 2021
2021/76 sayılı “BIST Katılım Endekslerinin Hesaplamaya Başlanması ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksine İlişkin BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kurallarında Yapılan Değişiklikler hk.”
16 Eylül 2021
2021 yılı dördüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
16 Temmuz 2021
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi değerleme metodolojisindeki değişiklikler nedeniyle BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları güncellenmiştir
18 Haziran 2021
2021 yılı üçüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
06 Mayıs 2021
01/06/2021-31/05/2022 dönemi için BIST KOBİ Sanayi Endeksi kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
08 Nisan 2021
BIST Piyasa Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları, “BIST 50-30”, “BIST 50-30 Ağırlık Sınırlamalı 10” ve “BIST 50-30 Ağırlık Sınırlamalı 25” endekslerinin hesaplanmaya başlaması nedeniyle güncellendi
15 Mart 2021
2021 yılı ikinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
16 Şubat 2021
01/03/2021-31/01/2022 dönemi için BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
29 Aralık 2020
BIST Temettü Endeksleri Dönemsel Çalışmasının 1 Ay Ertelenmesine İlişkin Duyuru
21 Aralık 2020
2021 yılı birinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
26 Kasım 2020
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Aralık 2020 - Ekim 2021 Dönemi Şirketleri Belli Oldu
18 Eylül 2020
2020 yılı dördüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
18 Eylül 2020
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları güncellendi
29 Temmuz 2020
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, 2020 Yılı Değerlemeye Tabi Şirketler Listesi güncellendi
19 Haziran 2020
2020 yılı üçüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
16 Haziran 2020
Borsa İstanbul, Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan İlk Pay Endeksini hesaplamaya başlıyor
11 Mayıs 2020
01/06/2020-31/05/2021 dönemi için BIST KOBİ Sanayi Endeksi kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
06 Nisan 2020
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları, “BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25” ve “BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 25” endekslerinin hesaplanmaya başlaması nedeniyle güncellendi
19 Mart 2020
2020 yılı ikinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
19 Şubat 2020
BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılıyor
20 Ocak 2020
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endekslerinin Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uyumlu hale getirilmesi amacıyla güncellendi
20 Ocak 2020
01/02/2020-31/01/2021 dönemi için BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
17 Aralık 2019
2020 yılı birinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
28 Ekim 2019
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları, yeni pazar yapısı değişiklikleri ile BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST GİP endekslerinin hesaplanmaya başlaması nedeniyle güncellendi
25 Ekim 2019
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Kasım 2019 - Ekim 2020 dönemi şirketleri belli oldu
20 Eylül 2019
2019 yılı dördüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
21 Haziran 2019
2019 yılı üçüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
17 Mayıs 2019
01/06/2019-31/05/2020 dönemi için BIST KOBİ Sanayi Endeksi kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
18 Mart 2019
2019 yılı ikinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
22 Ocak 2019
01/02/2019-31/01/2020 dönemi için BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
21 Aralık 2018
2019 yılı birinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
20 Aralık 2018
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları güncellendi
10 Aralık 2018
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları güncellendi
26 Ekim 2018
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Kasım 2018 - Ekim 2019 dönemi şirketleri belli oldu
19 Eylül 2018
2018 yılı dördüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
05 Temmuz 2018
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları güncellendi
19 Haziran 2018
2018 yılı üçüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
08 Haziran 2018
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları güncellendi
22 Mayıs 2018
01/06/2018-31/05/2019 dönemi için BIST KOBI Sanayi Endeksi kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
22 Mart 2018
2018 yılı ikinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
19 Ocak 2018
01/02/2018-31/01/2019 dönemi için BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
08 Ocak 2018
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, 2018 Yılı Değerlemeye Tabi Şirketler Listesi güncellendi
29 Aralık 2017
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Temel Kuralları Güncellendi
18 Aralık 2017
2018 yılı birinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
27 Ekim 2017
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Kasım 2017 - Ekim 2018 dönemi şirketleri belli oldu
20 Eylül 2017
2017 yılı dördüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
22 Haziran 2017
2017 yılı üçüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
22 Mayıs 2017
BIST KOBİ Sanayi Endeksinde Değişiklik Hakkında
20 Mart 2017
2017 yılı ikinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
20 Ocak 2017
01/02/2017 - 31/01/2018 dönemi için BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
05 Ocak 2017
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, 2017 Yılı Değerlemeye Tabi Şirketler Listesi güncellendi
14 Aralık 2016
2017 yılı birinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
25 Kasım 2016
BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksler hesaplanmaya başlıyor
25 Ekim 2016
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi 2016-2017 Dönemi şirketleri belli oldu
21 Eylül 2016
2016 yılı dördüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
17 Haziran 2016
2016 yılı üçüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
20 Mayıs 2016
BIST KOBİ Sanayi Endeksinde Değişiklik Hakkında
22 Mart 2016
2016 yılı ikinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
07 Mart 2016
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Araştırma Metodolojisi’nde değişiklik
19 Ocak 2016
01/02/2016 - 31/01/2017 dönemi için BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
04 Ocak 2016
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Temel Kurallarında değişiklik
22 Aralık 2015
2016 yılı birinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
27 Kasım 2015
BIST Endeksleri Temel Kurallarında Değişiklik
17 Eylül 2015
2015 yılı dördüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
19 Haziran 2015
2015 yılı üçüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
15 Mayıs 2015
BIST KOBİ Sanayi Endeksi Değişiklikleri (1 Haziran 2015 - 31 Mayıs 2016 Dönemi)
18 Mart 2015
2015 yılı ikinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
19 Ocak 2015
2 Şubat 2015 - 31 Ocak 2016 dönemi için BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
31 Aralık 2014
BIST Pay Endeksleri Temel kurallarında değişiklik
31 Aralık 2014
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Kasım 2015 – Ekim 2016 dönemi Değerlemeye Tabi Şirketler Listesi güncellendi
31 Aralık 2014
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Temel Kurallarında değişiklik
16 Aralık 2014
2015 yılı birinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
18 Eylül 2014
2014 yılı dördüncü üç aylık dönemi için BIST Pay endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
16 Haziran 2014
2014 yılı üçüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
24 Mart 2014
2014 yılı ikinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
20 Aralık 2013
2014 yılı birinci üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
20 Kasım 2013
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları güncellendi
30 Eylül 2013
2013 yılı dördüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır
21 Haziran 2013
2013 yılı üçüncü üç aylık dönemi için BIST Pay Endeksleri kapsamında yer alacak paylarda değişiklik yapılmıştır

    İlgili Sayfalar

    Sıkça Sorulan Sorular Endeks Verileri