PTRM

BISTECH PTRM/İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması (PTRM - Pre-Trade Risk Management): Sisteme girilen emirler ve gerçekleştirilen işlemlerden dolayı maruz kalınabileceği düşünülen risklerin kontrol edilmesine ve söz konusu risklerin izlenmesine yönelik olarak BISTECH işlem platformuna bütünleşik olarak geliştirilmiş bir risk yönetimi uygulamasıdır. Uygulama ile işlem terminali, FixAPI ve OUCH protokollerinden sisteme gönderilen emirlerin ve gerçekleşen işlemlerin riskleri kontrol edilir. 

Bu uygulama ile emir gönderen ve işlem yapan kullanıcıların neden olabileceği risklerin yönetimine imkân sağlayan risk grubu kontrolleri üye tarafından tanımlanan limitler doğrultusunda; emirler sisteme kabul edilmeden önce, kabul edildikten sonra ve işlem sonrasında olmak üzere farklı aşamalarda yapılabilir. Gerekli görülmesi durumunda Borsa da üyeler için genel veya enstrüman bazında limitler belirleyebilir. Bu fonksiyonlara ek olarak risk grubu altında bulunan tüm kullanıcıların bekleyen emirlerinin tek seferde iptal edilmesi de mümkündür (COD (Cancel on Disconnect) - Bağlantı Kopmasında Emirlerin Otomatik Askıya Alınması).

İşlem Öncesi Risk Kontrolü* İşlem Anı Risk Kontrolü
Maksimum Emir Büyüklüğü Pozisyon Risk Limitleri
İşlem yapılabilir sözleşme/enstrüman kısıtı Emir/sn limiti

* Her bir risk grubu için belirlenebilecek tüm risk limitlerine ve hesaplamalarına ilişkin bilgilere PTRM Kılavuzlarından ulaşılabilmektedir.

  • Maksimum emir büyüklüğü: Sisteme gönderilebilecek emrin maksimum büyüklüğüne ilişkin olarak tanımlanan bir limittir. Seçilmiş olan limit hesaplama yöntemine göre maksimum büyüklük hacim, miktar veya değer cinsinden hesaplanır. Maksimum emir büyüklüğü pazar ve/veya enstrüman bazında tanımlanabilir ve limit sistem tarafından emir girişi ve emir düzeltme sırasında kontrol edilir. 
  • İşlem yapılabilir sözleşme/enstrüman kısıtı: Belirlenen risk grubuna bağlı kullanıcılar sadece bağlı oldukları risk grubuna atanmış pazar(lar)-enstrüman(lar) için sisteme emir girip, işlem gerçekleştirebilirler. Risk grubuna atanmamış olan diğer Pazar ve/veya enstrümanlar için emir giremez ve dolayısı ile işlem gerçekleştiremezler.
  • Risk Limitleri: Risk grubuna bağlı kullanıcıların risk grubuna atanmış olan pazar ve/veya enstrüman için tanımlanan ve girilen emirler ve gerçekleştirilen işlemlerin kontrol edildiği limitlerdir. Emir sisteme kabul edildikten sonra risk grubuna dâhil edilmiş kullanıcıların gün başından itibaren gerçekleştirdikleri işlemleri ve emir defterinde bulunan emirleri dikkate alınarak kullanılan risk hesaplama yöntemine göre dokuz farklı risk hesaplaması yapılır.
  • Emir/sn limiti: Emir/saniye limiti, risk grubu bazında uygulanabilecek olan bir kısıtlamadır ve risk grubu panelinden risk grubu bazında düzenlenir.    Bu limit, alım satım sistemine risk grubuna bağlı tüm kullanıcılardan gönderilen yeni emirlerin sayısını toplayarak risk ölçümünü yapar.”

İlgili Sayfalar

Teknik Dokümanlar