BISTEP

BISTEP, şirketlerin kurumsallaşma sürecine destek olmak amacıyla Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi tarafından tasarlanmış bir programdır. Program, şirketlerin kurumsallaşma basamaklarını hızla tırmanmasına ve sürdürülebilir büyümeyi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmelerine çok yönlü katkıda bulunur.

Sermaye piyasalarının ve şirketlerin kurumsal yapılarının birbirlerinden ayrılamaz, birbirlerini tamamlayan bir bütün olduğunun bilinciyle hazırlanan bu program, Borsa İstanbul’un iş dünyası hakkındaki bilgi birikiminin ve Koç Üniversitesi’nin akademik deneyiminin harmanlanmasıyla geliştirildi.

BISTEP Ne Yapar?

Sınırlı sayıda şirketin kabul edileceği ve katılabileceği BISTEP;

  • Kurumsallaşma ve şirket ömrünün uzatılması, sürdürülebilir büyüme, ulusal ve uluslararası tanınırlık gibi günümüzde şirketlerin önceliği olan alanlarda şirketlerin fark yaratmalarına katkıda bulunur. Bir yıl süreli program ile büyüme potansiyeline sahip şirketlere kurumsallaşma ve strateji geliştirme yolunda destek verir.
  • Büyüme potansiyeline sahip şirketlerin kurumsallaşma süreçlerine destek vermenin yanı sıra, şirketlerin sermaye piyasaları ile tanışıklıklarının artırılmasını ve bilgilendirilmesini sağlar.
  • Her şirketin ihtiyaçlarının farklı olmasından hareketle, şirketler bazında farklılaşan, üst düzey yönetici seviyesinde, sektördeki en iyi uygulamalardan gelen bilgi ve tecrübeyi network imkanları ile birleştirerek sunar.
  • Katılımcı şirketlerin gelişim alanlarını belirleyip, bu alanlara yönelik olarak uzmanlardan rehberlik hizmeti alma ve sermaye piyasalarının ana aktörlerine doğrudan erişebilme imkanı sağlar.

BISTEP’in Farkı Nedir?

BISTEP; strateji, sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, büyümenin finansmanı, şirket değeri gibi konuların birbirinden bağımsız olmadığının bilinciyle iş hayatının tüm bileşenlerini kapsayan bütüncül ve interaktif bir gelişim programıdır.

  • Her şirketin kendine özgü bir hikayesi olduğu göz önüne alınır ve seminerlerin yanı sıra özel çözümler için her şirkete birebir zaman ayrılır.
  • Sermaye piyasalarının misyonunun, finansman sağlamanın ötesinde şirketlerin dönüşümüne katkı sağlamak olduğuna inanılır. Sermaye piyasalarının sunduğu imkanlar, şirketlerin gelişim alanları ile bir arada aktarılır.
  • Katılımcı şirketlere Borsa İstanbul, Koç üniversitesi, bağımsız denetim şirketleri, yatırım kuruluşları, hukuk şirketleri ve sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden oluşan geniş bir iletişim ve etkileşim ağına dahil olma fırsatı sunulur.

BISTEP’e Kimler Katılabilir?

Program interaktif olduğu ve şirketlere özel çözümler ürettiği için katılım sınırlıdır.

BISTEP’e sadece

  • Kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş ve
  • son hesap dönemine ait finansal tablolarına göre en az 10 milyon TL aktif büyüklüğü ya da net satış hasılatı olan şirketler başvurabilir.

Programa kabul edilen şirketlerin üst düzey yöneticilerinden programa aktif katılım konusunda taahhüt alınır.

Başvuru ve İletişim

Programa başvurabilmek için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz:

Başvuru Formu için tıklayınız.


İletişim Bilgileri

bistep@borsaistanbul.com

0 212 298 2179

executive@ku.edu.tr

0 549 562 7066

Başvuru Sonrası Süreç

Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde şirketlerden ek bilgiler talep edilebilir. Kesin kayıt, programa kabul edilen şirketlerin 19.000 TL + KDV program ücretini, belirtilen hesaba yatırması ile tamamlanmış olacaktır. 

Program Ücret ve Yeri

Standart 2 katılımcı 19.000 TL + KDV

3 Katılımcı                25.000 TL + KDV

4 Katılımcı               30.000 TL + KDV

Programın seminer ve panelleri genel olarak Koç Üniversitesi İstinye Kampüsünde gerçekleştirilir. Seminer konusuna göre Borsa İstanbul Kampüsü veya başka bir mekan da kullanılabilir.

Koç Üniversitesi İstinye kampüsünde en gelişmiş görsel-işitsel ekipmana ve internet bağlantısına sahip modern derslik ve toplantı salonlarının yanısıra takım çalışması için bölümler ve konaklama tesisi de bulunmaktadır.  İstanbul dışından programa katılacak yöneticilerimiz konaklama hizmetinden de yararlanabilir.

Seminerler süresince çay, kahve ve diğer ikramlar ile öğle yemeği sunulur.

Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü ile ilgili detaylı bilgiyi aşağıdaki adresten alınabilir:

https://istinye.ku.edu.tr/tr

BISTEP Broşür

Program Takvimi

* Seminerlerden sonra Program Ortağı aracı kurumların, bağımsız denetim kuruluşlarının ve hukuk şirketlerinin katılacağı paneller düzenlenecektir.

** Seminerlerden sonra katılımcı şirketlerin içinde bulundukları sektörlerin önde gelen temsilcilerinin de katılacağı 3 adet network yemeği düzenlenecektir.

*** Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi, programda değişlik yapma hakkını saklı tutar. Güncel bilgiler borsaistanbul.com/bistep adresinde yer almaktadır.

****Program bitiminde katılımcı şirketler Dr. Hakan Tetik ve Ekibi tarafından verilecek strateji danışmanlığından Programa özel koşullarla yararlanabilecektir.

BISTEP Şirketleri

Program Ortakları

BISTEP ailesi yalnızca Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi’nden oluşmuyor. Sermaye piyasaları işleyişinde Borsa İstanbul’un doğal ve sürekli iş ortakları olan aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları, hukuk şirketleri ve medya kuruluşları da program ortakları arasında yer alıp bilgi ve tecrübelerini şirketler ile paylaşıyor.


ARACI KURUMLAR

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

HUKUK ŞİRKETLERİ

İlgili Dosyalar

BISTEP Broşür Program Takvimi

İlgili Dosyalar

BISTEP Broşür

İlgili Sayfalar

Program Takvimi