Borsa İstanbul Kitap Listesi

Borsa İstanbul Kitap Listesi
Sıra No Yayın Adı Yazar Sorumlular Yayın Tarihi
1 Osmanlı dönemi borsa ve mali sistemi: Borsa rehberi 1928 (2)   İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 1990
2 Devlet iç borçlanma senetleri Kılıçoğlu, Eren S.   1991
3 Uluslararası menkul kıymetler piyasası birliği: ISMA - International securities market association     1992
4 Menkul kıymet piyasaların gelişimi Vurgun, Kudret   1992
5 Türkiye'de borsanın tarihçesi Fertekligil, Azmi   1993
6 Türkiye'de borsanın tarihçesi Fertekligil, Azmi   1993
7 Dünyada ve Türkiye'de altın; araştırma raporu aralık 1993 Kılıçoğlu, Eren S.   1993
8 Sermaye piyasasında endeksler Kılıçoğlu, Eren S.   1993
9 Kredili menkul kıymet işlemleri ve açığa satış Bekgöz, Sezai   1994
10 Türkiye'de sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesi Bayraktar, Sibel Kumbasar   1994
11 Uluslararası portföy yatırımları analizi ve fiyatlama modeli Erdoğan, Oral   1994
12 Uluslararası sermaye hareketlerinde portföy yatırımları ve Türkiye   İMKB Araştırma Grubu 1994
13 Uluslararası piyasalara erişim (ADR-GDR) ve Türk sermaye piyasasına alternatif öneriler Vurgun, Kudret   1994
14 Türetilmiş araçlara ilişkin Avrupa uygulamasında en çok kullanılan ürünler: Endekse dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ve endekse dayalı vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin teori ve uygilama ışığında İMKB için öneriler Kayacan, Murad Murat Bolat, Mustafa K. Yılmaz 1994
15 Tasarrufların yatırıma dönüşmesinde borsanın rolü     1995
16 Menkul kıymetler piyasalarında içeriden öğrenenlerin ticareti Seyhun, H. Nejat   1995
17 Menkul kıymetler piyasalarında içeriden öğrenenlerin ticareti Seyhun, Nejat H.   1995
18 Tarih boyunca İstanbul Borsası   İMKB 1995
19 Sermaye piyasası araçlarına dayalı future ve option sözleşmelerinin fiyatlaması Murad, Kayacan Murat Bolat, Mustafa K. Yılmaz, M. Yaman Başaran, Z. Metin Ustaoğlu 1995
20 Faiz oranına dayalı vadeli işlemler   İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü 1995
21 Menkul kıymetler piyasasında vadeli işlemler ve opsiyonlar kullanılarak oluşturulan bazı temel stratejiler Yılmaz, Mustafa K.   1995
22 Otomotiv sektörü Bayraktar, Sibel Kumbasar ed.: Meral Varış Tezcanlı 1995
23 Pamuklu tekstil sektörü Uytun, Efser ed.: Meral Varış Tezcanlı 1995
24 Gıda sektörü- salça Tezcanlı, Varış   1995
25 Cam sektörü   İMKB Araştırma Müdürlüğü; ed.: Meral Varış Tezcanlı 1995
26 Sigorta sektörü Ergenekon, Çağatay ed.: Meral Varış Tezcanlı 1995
27 Turizm sektörü Erdoğan, Oral   1995
28 Yatırım teorisinde modern gelişmeler ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda bazı değerlendirme ve gözlemler Kocaman, Berna   1995
29 Uluslararası sermaye hareketlerinin gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik etkileri Uzunoğlu, Sadi Kerem Alkin, Can Fuat Gürlesel 1995
30 Gelişen borsalarda kurumsal yatırımcılar - Türkiye örneği sorunları ve çözüm önerileri Ünal, Targan   1995
31 Avrupa Birliği ve Türkiye Karluk, S. Rıdvan   1996
32 Avrupa Birliği ve Türkiye Karluk, S. Rıdvan   1996
33 Kağıt sektörü Ergenekon, Çağatay   1996
34 Tekstil sektörü (suni-sentetik) (yünlü) (hazır giyim) (deri) Uytun, Efser   1996
35 Avrupa Birliği sermaye piyasalarının entegrasyonu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tezcanlı, Meral Varış Oral Erdoğan 1996
36 Personel yönetimi Ergül, Şebnem   1996
37 Ekonomik ve hukuki açıdan sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsası   İMKB 1996
38 Repo ve ters repo işlemleri Cömert Doyrangöl, Nuran   1996
39 Insider trading and market manipulation Tezcanlı, Meral Varış   1996
40 İçeriden öğrenenlerin ticareti ve manipülasyonlar Tezcanlı, Meral Varış   1996
41 İMKB'de işlem görmeye başlayan şirketler: Şirket, aracı kuruluş ve yatırımcılar için halka arz kılavuzu     1996
42 Sermaye piyasası ve İ.M.K.B. üzerine çalışmalar   İMKB 1996
43 İçeriden öğrenenlerin ticareti ve manipülasyonlar Tezcanlı, Meral Varış   1996
44 İMKB giriş sınavı soruları 1994-1996 İMKB   1997
45 Turkey timeless cultures Arolat, Osman S. Kenan Mortan ; ed.: Metin Sözen 1997
46 Avrupa sermaye piyasaları bütünleşme ve Türk Sermaye Piyasası Gürlesel, Can Fuat Erdoğan Alkin, Sadi Uzunoğlu 1997
47 Stratejik ortaklıklar: Türk şirketleri için büyüme ve global pazara açılma teknikleri Esener, Ömer   1997
48 Hukuki açıdan sermaye piyasası faaliyetleri (araçlar-kurumlar) Günal, Vural   1997
49 Borsa uyuşmazlıkları, uygulama, örnek kararlar ve mevzuat     1997
50 Avrupa sermaye piyasaları bütünleşme ve Türk sermaye piyasası Gürlesel, Can Fuat Erdoğan Alkin, Sadi Uzunoğlu 1997
51 The story of Ottoman tiles and ceramics   Ara Altun [ve bşkl.] ; ed.: Ara Altun 1997
52 Turquie creuset des civilisations éternelles Arolat, Osman S. Kenan Mortan ; ed.: Metin Sözen 1997
53 Türkei: Ein land zeitloser kulturen Arolat, Osman S. Kenan Mortan ; ed.: Metin Sözen 1997
54 Kobi'lerin finansman sorununun sermaye piyasası yoluyla çözümü Küçükçolak, R. Ali   1998
55 Güneydoğu Asya krizi: Türkiye ekonomisi ve İMKB'ye etkileri Kayacan, Murad Oral Erdoğan, Efser Uytun, Levent Özer 1998
56 Osmanlı'da çini seramik öyküsü Altun, Ara   1998
57 Hisse senedi opsiyonları ve İMKB'nda uygulanabilirliği Yılmaz, Mustafa Kemal   1998
58 Sermaye piyasasında kurumsal yatırımcılar Erdoğan, Oral Levent Özer 1998
59 Nasıl bir para sistemi?: Parasal disiplin ve parasal istikrar için alternatif öneriler Aktan, Coşkun Can Utku Utkulu, Selahattin Togay 1998
60 İMKB getiri volatilitesinin makroekonomik konjonktür bağlamında irdelenmesi Güneş, Hurşit Burak Saltoğlu 1998
61 Özel emeklilik fonları: Şili örneğinden alınacak dersler Ergenekon, Çağatay   1998
62 Türk sermaye piyasasında etik değerler ve iş adabına ilişkin çalışma kuralları     1998
63 Kıymetli maden raporu: kıymetli maden raporu: İstanbul Altın Borsası Türkiye ve Dünyada Kıymetli Madenler Pisasaları   İstanbul Altın Borsası 1998
64 Vadeli işlem piyasaları: Teori ve pratik Erol, Ümit   1999
65 Sermaye piyasası araçlarına dayalı future ve option sözleşmelerinin fiyatlaması   Murad Kayacan [ve diğ.] 1999
66 Faiz oranına dayalı vadeli işlemler   Murad Kayacan  [ve diğ.] 1999
67 İç denetim mesleki uygulama standartları: İç denetim enstitüsü   İMKB 1999
68 Global kriz ve Türkiye'ye etkileri   İMKB 1999
69 Kriz içinde kriz yönetimi paneli 16 Aralık 1998   İMKB 1999
70 Dünyada özelleştirme uygulamaları, 2000 yılı Türkiye özelleştirme programı   İMKB 1999
71 Osmanlı’dan günümüze Türk finans tarihi: II. cilt   Hyadar Kazgan [ve bşkl.] ; Haz.: Creative yayıncılık ve tanıtım 1999
72 Osmanlı’dan günümüze Türk finans tarihi: I. cilt   Hyadar Kazgan [ve bşkl.] ; Haz.: Creative yayıncılık ve tanıtım 1999
73 Altın ve altına dayalı işlemler muhasebesi Aslan, Sinan   1999
74 İstanbul Altın Borsası vadeli işlemler rehberi: Vadeli işlem piyasaları ile ilgili genel bilgiler İstanbul Altın Borsası işlemler piyasası temel kavramlar sözlüğü   İstanbul Altın Borsası 1999
75 Sabit getirili menkul kıymetler     2000
76 Gayrimenkul finansmanı ve değerlemesi Alp, Ali M. Ufuk Yılmaz 2000
77 Türkiye'de borsanın tarihçesi Fertekligil, Azmi   2000
78 Hisse senedi piyasalarında dönemsellikler ve İMKB üzerine ampirik bir çalışma (Seasonalities in stock markets and an empirical study on the Istanbul Stock Exchange) Bildik, Recep   2000
79 Sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesinde son durum   İMKB 2000
80 Durağan portföy analizi ve İMKB verilerine uygulanması Üstünel, İbrahim Engin   2000
81 Kobilerin sermaye piyasasına katılımı     2000
82 Finansal varlık fiyatlama modelleri ve arbitraj fiyatlama modelinin İMKB’de test edilmesi Yörük, Nevin, (Dr.)   2000
83 İMKB giriş sınavı soruları 1994-1999 İMKB   2000
84 Kıymetli madenler ve piyasaları   İstanbul Altın Borsası 2000
85 Çin Halk Cumhuriyeti: Ülke profili, genel ekonomik durum, yabancı sermaye ve kambiyo rejimi, altın üretimi, ticareti, ithalatı ve ihracatı Evsenel, Saliha   2000
86 Amerika Birleşik Devletleri: Ülke profili, genel ekonomik durum, yabancı sermaye ve kambiyo rejimi, altın üretimi, ticareti, ithalatı ve ihracatı Güvenç, Murat   2000
87 Dünyada ve Türkiye’de altın, gümüş, platin ve paladyum     2000
88 Türkiye gümüş piyasası ve standart dışı altın işlemleri     2000
89 Merkez Bankası’nın değişen rolü ve para politikası uygulamaları Günal, Mehmet   2001
90 Ekonomiye bakış 2001: Panel     2001
91 Sigortacılıkta fon yönetimi Berk, Niyazi Önsöz: Osman Birsen 2001
92 Doğal afetlerin politik ekonomisi : doğal riskler ve afet planlaması Güvel, Enver Alper   2001
93 Rekabeti engelleyici eğilimler ve çözüm önerileri     2001
94 Sorularla borsa ve sermaye piyasası Yatırımcı Danışma Merkezi   2001
95 Rules and regulations of Istanbul Gold Exchange     2001
96 Şirketler hukukunda ve özellikle anonim şirketlerde pay sahibinin sadakat borcu Akın, Murat Yusuf   2002
97 Türkiye’deki yatırım fonlarının performanslarının değerlendirilmesi Kılıç, Saim   2002
98 Finansal vadeli işlem piyasalarına giriş   Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü 2002
99 Uluslararası mali piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Alp, Ali   2002
100 Yetkili müesseseler ve İstanbul Altın Borsası aracı kurumları mevzuat rehberi Yaşaroğlu, Ömer Faruk   2002
101 Para piyasası enstrümanları     2002
102 Tarih boyunca Türkler’de altın Güvenç, Murat  Özlem Tağtekin, Yeşim Özt  2002
103 Gayrimenkule dayalı sermaye piyasaları enstrümanları ve gayrimenkul endeksleri konferansı: GYODER - İMKB - SPK - EPRA     2003
104 Türk hukukunda depo sertifikaları Özkorkut, Korkut   2003
105 Anatolia, the cradle of civilizations, witnesses the republic   Metin Sözen [ve diğ] 2003
106 Üye temsilcisi eğitimleri sınav soruları   İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 2004
107 Konjonktürel dalgalanmalar ve sermaye piyasası: İMKB örneği Polat, Eralp   2005
108 Hisse senedi piyasalarında görülen kesitsel anomaliler ve İMKB’ye yönelik bir araştırma Öztürkatalay, M. Volkan   2005
109 Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının performans değerlemesi ve Türkiye uygulaması Yetgin, Feyzullah   2006
110 Altın piyasasında arz- talep ve aktörler Güvenç, Murat   2006
111 Enflasyon hedeflemesinde mali piyasaların rolü: Hisse senedi getirileri ile enflasyon arasındaki ilişkinin analizi Sönmez, Cahit   2007
112 Hisseleri İMKB’de işlem gören şirketlerin büyük ortak ve yöneticilerinin hisse alım satım açıklamalarının hisse fiyatlarına etkisi Kurtay, Selma   2007
113 Vergi ve sermaye piyasası hukukunda altenatif uyuşmazlık çözümü Karyağlı, Müjgan İlhami Öztürk 2009
114 Türk kamu hukukunda sigorta ihaleleri Bayrı, A. Murathan   2009
115 1929 iktisadi bunalımının İstanbul Esham ve Tahvilat- Kambiyo ve Nukut Borsası’na etkisi Ergun, Korkmaz Enes, (Dr.)   2010
116 Kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi Güçlü, Hakan, (Dr.)   2010
117 Istanbul Stock Exchange from Galata to Istinye: A historical perspective Kurdoğlu [ve diğ.], Prof.Dr. Çelik Gürel Tüzün, Şahin Aslantaş, Metin Yüksel 2010
118 Galata’dan İstinye’ye İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kurdoğlu [ve diğ.], Prof.Dr. Çelik   2010
119 Galata’dan İstinye’ye İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kurdoğlu [ve diğ.], Prof.Dr. Çelik   2010
120 Istanbul Stock Exchange from Galata to Istinye: A historical perspective Kurdoğlu [ve.diğ.], Prof.Dr. Çelik   2010
121 Gold in Turkey and the place of Istanbul Gold  Exchange in the world Yolcu, Gökhan   2010
122 Borsa uyuşmazlıkları, uygulama, örnek kararlar ve mevzuat (1997-2009)   İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 2011
123 Marka değerinin tespiti   Metin Kamil Ercan [ve diğ] 2011
124 Anonim şirketler ve sermaye piyasası hukukunda güncel gelişmeler Türk - Alman uluslararası sempozyumu (25-26 Haziran 2010)   Metin Kamil Ercan [ve diğ] 2011
125 Cevaplarla borsa ve sermaye piyasası İMKB   2011
126 İç borçlanmanın sermaye piyasasına etkileri Öztürk, İlhami   2011
127 Halka arzlarda kar tahmini ve hisse senedi performansı ilişkisi Er, Bünyamin   2012
128 Bağımsızlık kapulasını içeren kapula aileleri, kapula tahmin yöntemleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda sektörler arası bağımlılık yapısı Alhan, Aslıhan   2012
129 İMKB reklam etki ve bilinilirlik araştırması   İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 2012
130 Genel esasları ile kuyumculuk sektörü ve muhasebesi Kartal, Cihat M.Serdar Atay 2012
131 Türkiye sermaye piyasasında vergi harcamaları Öztürk, İlhami Can Galip Sabuncu 2012
132 VİOP: Vadeli işlem sözleşmeleri Borsa İstanbul   2013
133 VİOP: Opsiyon sözleşmeleri Borsa İstanbul   2013
134 VİOP: Vadeli işlem ve opsiyon piyasası Borsa İstanbul   2013
135 Vadeli piyasalarda yatırım Borsa İstanbul   2013
136 Kıymetli madenler ve taşlar piyasaları Borsa İstanbul   2013
137 Precious metals & diamond market Borsa İstanbul   2013
138 Cevaplarla borsa ve sermaye piyasası Borsa İstanbul   2013
139 Pay alım satım kılavuzu Borsa İstanbul   2013
140 Sabit getirili menkul kıymetler Borsa İstanbul   2013
141 Halka arz ve borsada işlem görme Borsa İstanbul   2013
142 VIOP Borsa İstanbul   2013
143 Osmanlı’dan günümüze borsa: Galata Borsası (1830-1873) Al, Hüseyin Şevket Kamil Akar 2013
144 Ekonomik gelişim ve islami finans İkbal, Zamir  Abbas Mirakhor 2014
145 Osmanlı’dan günümüze borsa: Dersaadet Tahvilat Borsası (1874-1928) Al, Hüseyin Şevket Kamil Akar 2014
146 Osmanlı’dan günümüze borsa: İstanbul Esham ve Tahvilat Borsası (1929-1985) Celali Yılmaz   2015
147 Atlama Taşları / Dünya Kazan Ben Kepçe Muharrem Karslı   2022