TLREFK

TLREFK

TLREFK Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı, katılım bankalarının borçlanma araçlarında, çeşitli faizsiz finans ürünlerinde ve finansal sözleşmelerde değişken getiri göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek Türk Lirası kısa vadeli referans getiri oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulmuştur.

Borsa İstanbul Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda saat 14:00’e kadar gerçekleşen, aynı gün başlangıç ve ertesi iş günü bitiş valörlü (gecelik) ve sadece TL cinsi ödemeli sermaye piyasası araçlarının geri alma taahhüdü ile satım ve geri satma taahhüdü ile alım işlemlerindeki getiri oranları kullanılarak, 22.06.2022 tarihinden itibaren hesaplanmaya ve yayımlanmaya başlayan TLREFK oranı ve bu oranın getirisini takip edebilmek amacıyla oluşturulan BIST TLREFK Endeksi verilerine BISTECH Veri Yayın Sistemi ve aşağıdaki TLREFK Verileri linkinden ulaşılabilir.

TLREFK Kural Seti, Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcilerinden oluşan TLREFK Komitesi tarafından oluşturulmuştur.

TLREFK Kural Seti

TLREFK Verileri

TLREFK Duyuruları