Borsa İstanbul Okulları

Borsa İstanbul Okulları

18 yılda, 436 Okul, 1,5 Milyar TL, 800.000 öğrenci

1998 yılında yapımına başlanan Borsa İstanbul Okulları, Türk eğitimine yapılan en önemli yatırımlar arasında yer alıyor.

1997 yılında 32 milyon TL bütçeli “İMKB Eğitim Fonu” desteği ile 46 okul yapımı için başlatılan “Ulusal Eğitime Fiziksel Katkı Projesi - EFİKAP” bugün 436 okulluk dev bir proje haline geldi. Proje kapsamında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki okullaşma sürecinin hızlandırılması ve eğitim sisteminin güçlendirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda Borsa İstanbul yeni yapılacak okulların finansmanını kendi öz kaynaklarından karşılayarak birçok ilde eğitimin ilerlemesine ve daha çok öğrencinin bu fırsatlardan yararlanabilmesine öncülük etti. Proje ile birlikte üniversite fakülte binaları, idari binalar, sosyal tesisler, halk eğitim merkezleri, bilimsel araştırma merkezleri, ilköğretim okulları, liseler, çıraklık okulları, yatılı okullar, meslek liseleri, yurtlar, lojmanlar, spor ve kültür merkezleri öğrencileriyle buluştu.

Yeterli imkana sahip olamayan illere gerçekleştirilen eğitim kurumu yatırımları ile amaçlananlar arasında en önemlisi eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması oldu. Türkiye genelinde eğitim seviyesinin ve kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi. Projenin başka bir katkısı ise meslek edinmek isteyen kişilere sağlanan olanaklar oldu. Yaz ayları ve hafta sonları gibi yaygın eğitimin yapılmadığı süreçlerde, bu okullarda eğitim ve el becerileri kursları verildi. Böylece bu kurslardan mezun olan yetişkinlerin iş hayatına katılmalarına da olanak sağlandı.

TAMAMEN ÖZ KAYNAKLARLA

Başlangıçta bu proje için Borsa İstanbul’un birikmiş kaynaklarından 32 milyon TL fon ayrılmasına karar verildi. Eğitim Borsa Katkı Fonu olarak adlandırılan fon, Borsa İstanbul tarafından yönetilirken aynı zamanda fonda oluşan nemalar yine proje için kullanılıyor. 1997 yılında fona yapılan tahsisten bugüne kadar toplamda 53 farklı tipte 436 eğitim kurumunun yapımına ilişkin tahsisat gerçekleştirildi ve bu süreçte ilave kaynak aktarımı yapılmadı. Tamamen öz kaynaklarla gerçekleştirilen projeler için 1.5 milyar TL harcandı. 1998 yılında ilk protokolü imzalanan proje ile bugüne kadar 80 il, 277 ilçede yaklaşık 800 bin öğrenciye eğitim-öğretim imkanı sağlandı ve halen de sağlanıyor.

Borsa İstanbul Okulları Listesi