Vergilendirme Modülü

Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi

Yatırımcı

Piyasa

 

Menkul Kıymet

 

Kazanç

 Kazancı Elde Eden

GELİR VERGİSİ/STOPAJ KURUMLAR VERGİSİ

İlgili Mevzuat

Kanunlar

Kanun Kısım Bölüm Başlık Madde Fıkra Bent Alt Bent

Kararlar

Düzenleme Karar No Tarih Madde Fıkra Bent Hüküm

Tebliğler

Tebliğ Başlık Madde Fıkra Bent Açıklama

1. Söz konusu bilgiler 01/01/2006 tarihinden sonra iktisap edilen menkul kıymetleri kapsamaktadır. 01/01/2006 tarihinden önce iktisap edilmiş olan menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005 tarihi itibariyla geçerli olan hükümler uygulanır.

2. 193 Sayılı GVK'nun Geçici 67. madde hükümler 31/12/2025 tarihine kadar geçerlidir.

3. Yerli Kurumsal Yatırımcı : Tam Mükellef Kurum

4. Yabancı Kurumsal Yatırımcı :Dar Mükellef Kurum

5. Yerli Bireysel Yatırımcı :Tam Mükellef Gerçek Kişi

6. Yabancı Bireysel Yatırımcı: Dar Mükellef Gerçek Kişi

7. Tüm bilgilendirmeler, BIST'te işlem gören menkul kıymetlere ilişkindir.

8. Yabancı Bireysel ve Kurumsal Yatırımcılar için Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümleri saklıdır.

9. Sermaye Şirketleri: 5520 sayılı KVK'nun 2.1. maddesinde açıklanan sermaye şirketlerini ifade etmektedir.

10. Diğer Kurumsal Yatırımcılar: 5520 sayılı KVK'nun 2. maddesinde belirtilen sermaye şirketleri dışındaki kurumları ifade etmektedir. (kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflar ile iktisadi işletmeleri ve iş ortaklıkları vb)

11. Dar mükellef kurumlar ile ilgili belirlemeler Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar için geçerlidir.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hazırlanan bu çalışma, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup işbu çalışmanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Detaylı bilgi için Vergi Dairesi veya GİB ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Bu çalışma izin alınmaksızın çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.