İletişim

Borsa İstanbul A.Ş.

  • İletişim Bilgileri
  • İletişim Formu

Borsa İstanbul A.Ş.’nin kuruluşu ve faaliyetleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine ve denetimine tabidir.