Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim
Ortaklık yapısı
Nominal Değer Pay Adedi Ortak Adı %
383.450.004,41 ₺ 38.345.000.441 Türkiye Varlık Fonu 90,60
5.502.042,00 ₺ 550.204.200 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 1,30
9.589.578,20 ₺ 958.957.820 Borsa İstanbul A.Ş.* 2,27
24.692.375,39 ₺ 2.469.237.539 Diğer (Aracı kurumlar, bankalar, kıymetli maden ve döviz şirketleri ile diğer şirketler) 5,83
423.234.000,00 ₺ 42.323.400.000   100

*08.06.2017 ve 27.09.2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. tarafından pay sahiplerinden iktisap edilen paylardan oluşmaktadır.

05/02/2017 tarihli ve 29970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 24/01/2017 tarihli ve 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi gerekince, T.C. Hazine Müsteşarlığına ait paylar, Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştır.

Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik faaliyetleri, son yıllarda sermaye piyasalarıyla ilişkili tüm kurum ve kuruluşların gündeminde önemli yer tutmaya başlamıştır. Kurumsal yönetim kapsamına sosyal sorumluluk ve çevresel konuların da eklenmesiyle, pek çok kuruluş kurumsal sosyal sorumluluk raporları yayınlamaya başlamışlardır. Borsaların sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında daha fazla rol aldığı ve giderek daha fazla borsanın sosyal hayata ve çevreye duyarlı projeler geliştirdiği görülmektedir. Borsa İstanbul, sürdürülebilirlik konusunda öncü konumunu attığı adımlarla pekiştirmektedir.

-Borsa İstanbul, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 2005’te imzalamış ve sözleşmeyi imzalayan ilk borsalardan birisi olmuştur. Bilgi için tıklayınız.

- Borsa İstanbul, 2012’de gerçekleşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Rio +20’de NASDAQ OMX, BM&FBOVESPA, Johannesburg Borsası ve Mısır Borsası ile beraber Sürdürülebilir Borsalar Girişimini başlatmıştır. Bilgi için tıklayınız.

-Borsa İstanbul, CME Group, Deutsche Börse, Intercontinental Exchange/New York Stock Exchange ve NASDAQ OMX gibi küresel borsalarla birlikte Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nu oluşturmaktadır. Bilgi için tıklayınız.

-Borsa İstanbul, Türkiye sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirketlerin başarılı, rekabetçi, şeffaf, kurumsal yönetim ilkelerini sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmiş, kurumsallaşmayı güvence altına almış kurumlar haline gelmelerine katkı sağlamak için uzun bir süredir çalışmalarını yürüttüğü Sürdürülebilirlik Endeksi’ni 2014 yılı Kasım ayından itibaren hesaplamaya başlamıştır. Bilgi için tıklayınız.

- Borsa İstanbul, şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki sorularına ilişkin cevapların yanı sıra, bu konuda takip edebilecekleri yol haritasına yönelik bilgiler içeren Sürdürülebilirlik Rehberi’ni borsada işlem gören veya görme potansiyeli olan şirketler için hazırlamıştır. Rehbere ulaşmak için tıklayınız.