Faiz Vadeli İşlem Sözleşmeleri
1 Aylık TLREF Vadeli İşlem Sözleşmesi

Dayanak Varlık

Borsa İstanbul tarafından açıklanan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)

Sözleşme Büyüklüğü (Standart Sözleşme)

Nominal Değer = 1.000.000 TL

Sözleşme Büyüklüğü = 1.000.000 × ( 30/360) × 0,01 = 833

Uzlaşma Şekli

Nakdi   Uzlaşma

Günlük ve Vade Sonu Uzlaşma Fiyatları

Günlük Uzlaşma Fiyatı

Normal seans sonunda hesapların güncellenmesinde kullanılan günlük uzlaşma fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en yakın fiyat adımına yuvarlanır:

a) Normal seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, normal seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı alınır.

c) Normal seans içerisinde 10’dan az işlem yapıldıysa, normal seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı alınır.

d) Normal seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

Normal seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının hesaplanamaması veya hesaplanan fiyatın piyasayı doğru yansıtmadığına kanaat getirilmesi durumunda, aşağıda belirtilen yöntemler tek başına ya da birlikte kullanılarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir.

a) Normal seans sonundaki en iyi alış ve satış kotasyonlarının ortalaması,

b) Dayanak varlığın spot fiyatı veya sözleşmenin diğer vade ayları için geçerli olan günlük uzlaşma fiyatları da dikkate alınarak hesaplanacak “teorik” fiyatlar.

Özel İşlem Bildirimleri yukarıdaki hesaplamalara dahil edilmez. Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından günlük uzlaşma fiyatının değiştirilme durumu saklıdır.

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Vade sonu uzlaşma fiyatı aşağıdaki formülle hesaplanır ve en yakın fiyat adımına yuvarlanır.

N  : vade dönemindeki takvim günü sayısı

N0 : hesaplama periyodundaki iş günü sayısı.

ni : 𝑟i faiz oranının geçerli olduğu takvim günü sayısı

ri : i günü için Borsa İstanbul tarafından açıklanan gecelik referans faiz oranı

Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranlarının belirlenemediği günler için bir önceki iş gününe ait oranlar kullanılabilir.

Eğer bu yöntemlerle bir fiyat belirlenemezse, ya da bu yöntemler ile hesaplanan fiyatlar piyasayı tam yansıtmıyorsa, vade sonu uzlaşma fiyatı Uzlaşma Fiyat Komitesi tarafından belirlenir.

Vade Ayları

Yılın tüm ayları. (Aynı anda içinde bulunulan ay ve bu aya en yakın 6 vade ayı olmak üzere toplam 7 vade ayına ait sözleşmeler işlem görür.)

Takas Süresi

Takas süresi T+1 olarak uygulanır. Zararlar hesaplardan T günü sonunda tahsil edilirken, karlar hesaplara T günü aktarılır.

Vade Dönemi

Sözleşme kodunda belirtilen dönem (Örneğin F_TLREF1M1219 sözleşmesinin vade dönemi Aralık 2019 ayıdır)

Sözleşmenin Vadesi ve Son İşlem Günü

1 Aylık TLREF Vadeli İşlem sözleşmelerinde vade ve son işlem günü her vade döneminin son iş günüdür. Yurt içi piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün olması durumunda vade sonu ve son işlem günü bir önceki iş günüdür. 

Fiyat Kotasyonu ve Minimum Fiyat Adımı

Fiyat, faiz oranının 100 ile çarpılması sonrasında virgülden sonra üç basamak olacak şekilde işlem sistemine girilir. (Örnek: 20,050, 20,060 vb.) Minimum fiyat adımı 0,010’dur. Minimum fiyat adımının değeri 8,33 TL’dir.

Baz Fiyat ve Günlük Fiyat Değişim Limiti

Baz fiyat, günlük fiyat değişim limitlerinin hesaplanmasında kullanılan ve sözleşmenin işleme açıldığı gün Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından belirlenen fiyat, diğer işlem günleri için ise bir önceki günün uzlaşma fiyatıdır.

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ±%50’sidir. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

İşlem Saatleri

İşlemler 09:20 - 18:10 saatleri arasında tek bir seansta gerçekleştirilir.

İşlem Teminatı Esasları

Takas Mevzuatı çerçevesinde belirlenir.

İlgili Dosyalar

Referans Faiz VİS VSUF