Valör Süreleri
Kesin Alım Satım Pazarı Valör Süreleri
Minimum Maksimum
Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Gelir Ortaklığı Senetleri (TL Ödemeli) T T+90
Kamu Menkul Kıymetleri (Döviz Ödemeli) T+1 T+90
Diğer Menkul Kıymetler T T+30

“Pazar’da emirler aynı gün veya ileri valörlü olabilir. Valör süresi; Pazar’da yapılacak DİBS ve GOS işlemlerinde en fazla 90 gün, diğer menkul kıymetlerde ise en fazla 30 gündür. Temiz fiyat üzerinden işlem gören değişken faizli tahvillerin kupon faizi henüz belirlenmemiş kupon dönemlerine ve enflasyon katkısız temiz fiyat üzerinden işlem gören TÜFE’ye endeksli tahvillerin referans endeks ilan edilmemiş dönemlerine ait valörlü emir iletilemez.”