Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı Emir Kuralları

Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı Emir Kuralları

Emir Eşleşme Kuralları

Pazar’da işlemler çok fiyat sürekli müzayede yöntemine göre gerçekleştirilir. Emirlerin gerçekleşmesinde, ilgili repo vadesindeki repo oranı ve menkul kıymet fiyatı dikkate alınır. Repo oranı ve menkul kıymet fiyatı eşitliği olması durumunda zaman önceliği dikkate alınır. Buna göre; 

  • repo emirleri aynı ya da daha düşük oranlı ve aynı ya da daha yüksek menkul kıymet fiyatlı ters repo emirleri ile,
  • ters repo emirleri ise aynı ya da daha yüksek oranlı ve aynı ya da daha düşük menkul kıymet fiyatlı repo emirleri ile

eşleştirilir.

Emir Giriş Yöntemleri

Pazar’a iletilen emirler repo oranı dışında her bir menkul kıymet için Borsa İstanbul tarafından belirlenen tek bir fiyat tipi üzerinden iletilir.

a) Temiz fiyat üzerinden emir iletilen menkul kıymetler;

Kuponlu tahvillerin (TÜFE’ye endeksli tahviller hariç) ayrıştırılmış anaparaları, sabit faizli tahviller, TL ödemeli sabit kira getirili kira sertifikaları ve ilk kupon faiz oranı sabitlenmiş TL ödemeli değişken faizli tahviller (Hazine tarafından Şubat 2007’de ihracına başlanan TÜFE’ye endeksli Devlet tahvilleri için enflasyon katkısı hariç temiz fiyat kullanılır.)

b) Kirli fiyat üzerinden emir iletilen menkul kıymetler;

İskontolu olarak ihraç edilen menkul kıymetler ile kuponlu tahvillerin ayrıştırılmış kuponları, ilk kupon faizi de sabit olmayan değişken faizli tahviller (Hazine tarafından Şubat 2007’de ihracına başlanan TÜFE’ye endeksli Devlet tahvillerinin ayrıştırılmış kupon ve anaparaları için enflasyon katkısı hariç kirli fiyat kullanılır.)

Alım satım sisteminde ve bültenlerde yer alan fiyat alanı, menkul kıymetin emir giriş yöntemine göre temiz veya kirli fiyatı ifade eder. Her menkul kıymet için fiyat alanının yanısıra takas fiyatı ve varsa işlemiş faiz veya birikmiş kira da ilan edilir. 

Oran ve Fiyat Adımları

Pazara iletilen emirlerde repo oranı için %0,01’lik adım ile menkul kıymet fiyatı için 0,001 TL’lik adım uygulanır.

Emir Değişikliği

Pazar'a iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin kalan kısımları değiştirilebilir.

Emrin repo oranı ile menkul kıymet fiyatındaki değişiklik, tutardaki artış ve portföy/fon/müşteri kodunun değişimi zaman önceliğinin kaybedilmesine neden olurken, referans bilgisinin değiştirilmesi ile repo tutarının azaltılması emrin önceliğinin kaybedilmesi sonucunu doğurmaz.

Emir İptali

Pazar'a iletilen emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin karşılanmadan kalan kısımları iptal edilebilir.