Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası

Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası

Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası, kıymetli maden  arz ve talep eden kuruluşların organize bir piyasa ortamında karşılaşması, kuyumculuk kesiminin üretim finansmanının daha düşük maliyetle temin edilmesi ve finansal piyasalarda altının işlem görerek menkul kıymetleştirilmesi amacıyla İstanbul Altın Borsası bünyesinde 24 Mart 2000 tarihinde faaliyete geçmiştir. Piyasa, Borsa İstanbul A.Ş.’nin faaliyete geçmesinin ardından Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Bölümü bünyesinde faaliyetine devam etmektedir.

Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasına, Kıymetli Madenler Piyasası üyeleri başvurabilmektedir. Bunun için bir dilekçe ile Borsa Genel Müdürlüğüne başvurulması yeterlidir.

Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında iki çeşit işlem gerçekleştirilir:

Ödünç işlemleri:

Kıymetli madenlerin piyasada belli bir vade ve ödünç oranına göre ödünç verilip alınması işlemleridir. Sayfa için tıklayınız.

Sertifika İşlemleri:

Piyasada gerçekleşen ödünç işlemlerinde ödünç veren tarafa alacağının karşılığı olarak verilen sertifikanın vade sonundan önce piyasada alınıp satılması işlemleridir. Sayfa için tıklayınız.

Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Üyeleri:

Bankalar 13
Kıymetli Maden Üretimi veya Ticareti ile İştigal Eden Anonim Şirketler 4
Toplam 17