Sorumlu Tedarik Zinciri

Borsamız, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da uygun görüşünü alarak uluslararası kriterlere göre sorumlu kıymetli maden tedarik zincirine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Bu düzenlemelerle birlikte ülkemiz kıymetli maden ticaretinde uluslararası kurallara en üst seviyede uyum sağlamış bulunmaktadır. Böylece Borsamız üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşları ve Borsamız Rafineri Listesinde yer alan Türkiye’de kurulu rafinerilerimizin özellikle uluslararası ticarette bundan sonra daha açık, şeffaf ve güvenilir ortaklar olarak çok daha kolay işbirlikleri gerçekleştirebilmektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşları Listesi için tıklayınız.

Dosyalar

Sorumlu Tedarik Zinciri Düzenlemeleri Hakkında-Bankalar (pdf)

Borsamıza İletilen Genel Nitelikli Sorular ve Bunlara İlişkin Cevaplarımız (pdf)

Uluslararası Düzenleyici Kuruluşların Sorumlu Tedarik Zinciri Uygulamalarına İlişkin Sorular ve Cevapları (pdf)

Borsa Tarafından STZ Kapsamında Yapılan Duyuru ve E-posta Bilgilendirmeleri (pdf)

Borsa İstanbul A.Ş. Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi (pdf) Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönerge (pdf) Borsa İstanbul A.Ş. Sorumlu Tedarik Güvence Denetimi Yönergesi (pdf) Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi (pdf) OECD Uyum Rehberi (pdf) OECD Uyum Rehberi İngilizce Orijinal Versyionu (pdf) Konuya İlişkin Avrupa Birliği Düzenlemesi (İngilizce) (pdf) Avrupa Birliği Düzenlemesine İlişkin Açıklamalar (İngilizce) Avrupa Birliği Düzenlemesine İlişkin Açıklamalar (Türkçe) (pdf) OECD – Borsa İstanbul Eğitim Sunumu – Temmuz 2019 (İngilizce) (pdf) STZ Eğitim Sunumu (pdf)STZ Eğitim Sunumu – Kısa Versiyon (Mevzuat Uyum Derneği Webinarı)