Endeks Lisanslama

Endeks Lisanslama
Endekslerin Lisanslanması
 

Borsa İstanbul’a ait endeksleri finansal ürünlerinde (yatırım fonu, varant, sertifika, tezgahüstü türev ürün, vb.) dayanak olarak kullanmak isteyen kurumların Borsa İstanbul ile "BIST Endeksleri Lisans Sözleşmesi"ni imzalamaları gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi almak veya sözleşme imzalamak için Borsamız Veri, Teknoloji ve Üye Hizmetleri Direktörlüğünün ilgili birimiyle vyk-marketing@borsaistanbul.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

BIST Endekslerinin Karşılaştırma Ölçütü Olarak Kullanımı
 

Borsa İstanbul’a ait endekslerin kurumsal yatırımcılar tarafından kolektif yatırım araçları (Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Emeklilik Fonları, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları vb.) için karşılaştırma ölçütü (veya eşik değer) olarak kullanımı lisansa ve ücrete tabidir. Bahsi geçen kullanım için Borsa İstanbul ile “BIST Endekslerinin Karşılaştırma Ölçütü Olarak Kullanımı Lisans Sözleşmesi”nin imzalanması gerekmektedir.

Sözleşme kapsamında uygulanan ücretler sabit ve değişken ücretlerden oluşmakta olup BIST Endeksleri ve BIST-KYD Endeksleri için ayrı ayrı uygulanmaktadır (Endeksler hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız). Değişken ücretler lisans alanın sahip olduğu her bir fonun (veya diğer kolektif yatırım araçlarının) büyüklüğüne ve her bir fonda karşılaştırma ölçütü olarak kullanılan BIST ve BIST-KYD Endekslerinin sayısına göre belirlenmektedir.

BIST Endeksleri ve BIST-KYD Endekslerinin kurumsal yatırımcılar tarafından kolektif yatırım araçları için karşılaştırma ölçütü (veya eşik değer) olarak kullanımı için uygulanan ücretler (KDV hariç) aşağıda yer almaktadır. Verilen ücretler BIST Endeksleri ve BIST-KYD Endeksleri için ayrı ayrı uygulanmaktadır.

Sabit Ücret: Aylık 2.000 TL

Değişken Ücret: Lisans Ala’ın sahip olduğu her bir fon için aşağıdaki değişken ücretler uygulanır.

·         Değişken ücret fonun ortalama büyüklüğüne göre yıllık yüz binde 4 oranında uygulanır (Hesaplama ve faturalandırma üç aylık dönemlerde yüz binde 1 şeklinde yapılır).

·         Fonlardan alınan aylık değişken ücretler için 1.400 TL’lik alt sınır ve 11.000 TL’lik üst sınır uygulanır.

·         Birden fazla endeksi karşılaştırma ölçütü (veya eşik değer) olarak kullanan fonlardan ilk endeksten sonra kullanılan her ilave endeks için fon büyüklüğünün tekabül ettiği değişken ücretin %10’u kadar ilave ücret alınır (Yukarıda belirtilen alt sınır ve üst sınır için de uygulanır).

·         20 milyon TL’den küçük fonlardan değişken ücret alınmaz.

Daha detaylı bilgi almak veya sözleşme imzalamak için Borsamız Veri, Teknoloji ve Üye Hizmetleri Direktörlüğünün ilgili servisiyle vyk-marketing@borsaistanbul.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.