Endeks Lisanslama

Endeks Lisanslama
Endekslerin Lisanslanması
 

Borsa İstanbul’a ait endeksleri finansal ürünlerinde (yatırım fonu, varant, sertifika, tezgahüstü türev ürün, vb.) dayanak olarak kullanmak isteyen kurumların Borsa İstanbul ile "BIST Endeksleri Lisans Sözleşmesi"ni imzalamaları gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi almak veya sözleşme imzalamak için Borsamız Pazarlama ve Satış Direktörlüğünün ilgili birimiyle vyk-marketing@borsaistanbul.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

BIST Endekslerinin Karşılaştırma Ölçütü Olarak Kullanımı
 

Borsa İstanbul’a ait endekslerin kurumsal yatırımcılar tarafından kolektif yatırım araçları (Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Emeklilik Fonları, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları vb.) için karşılaştırma ölçütü olarak kullanımı lisansa ve ücrete tabidir. Bahsi geçen kullanım için Borsa İstanbul ile “BIST Endekslerinin Karşılaştırma Ölçütü Olarak Kullanımı Lisans Sözleşmesi”nin imzalanması gerekmektedir.

Sözleşme kapsamında uygulanan ücretler sabit ve değişken ücretlerden oluşmakta olup BIST Endeksleri (BIST Endeksleri’nin listesine ulaşmak için tıklayınız) ve BIST-KYD Endeksleri (BIST-KYD Endeksleri’nin listesine ulaşmak için tıklayınız) için ayrı ayrı uygulanmaktadır. Değişken ücretler ise lisans alanın sahip olduğu her bir fonun (veya diğer kolektif yatırım araçlarının) büyüklüğüne ve her bir fonda karşılaştırma ölçütü olarak kullanılan BIST ve BIST-KYD endekslerinin sayısına göre belirlenmiştir.

BIST Endeksleri ve/veya BIST-KYD Endeksleri’nin kurumsal yatırımcılar tarafından kolektif yatırım araçları için karşılaştırma ölçütü olarak kullanım bedelleri (KDV hariç) aşağıda yer almaktadır.

1. BIST ENDEKSLERİ

Sabit Ücret: Aylık 350 TL

Değişken Ücret: Lisans Alan’ın sahip olduğu her bir fon için aşağıdaki fiyat tarifesi uygulanır.

Fon Büyüklüğü (TL) Aylık Kullanım Bedeli (TL)
0 – 9.999.999 0
10.000.000 – 149.999.999 250
150.000.000 ve üzeri 450

Fon büyüklüğüne göre tahakkuk eden aylık kullanım bedeline ek olarak her bir fonda ilk endeksten sonra kullanılan her ilave endeks için fon büyüklüğünün tekabül ettiği aylık kullanım bedelinin %10’u kadar bedel alınır. Örneğin: 3 BIST endeksini karşılaştırma ölçütü olarak kullanan 100.000.000 TL büyüklüğündeki bir fon 250 TL + 250 * 10% * 2 endeks = 300 TL değişken ücret ödeyecektir.

2. BIST-KYD ENDEKSLERİ

Sabit Ücret: Aylık 350 TL.

Değişken Ücret: Lisans Alan’ın sahip olduğu her bir fon için aşağıdaki fiyat tarifesi uygulanır.

Fon Büyüklüğü (TL) Aylık Kullanım Bedeli (TL)
0 – 9.999.999 0
10.000.000 – 149.999.999 250
150.000.000 ve üzeri 450

Fon büyüklüğüne göre tahakkuk eden aylık kullanım bedeline ek olarak her bir fonda ilk endeksten sonra kullanılan her ilave endeks için fon büyüklüğünün tekabül ettiği aylık kullanım bedelinin %10’u kadar bedel alınır. Örneğin: 3 BIST-KYD endeksini karşılaştırma ölçütü olarak kullanan 100.000.000 TL büyüklüğündeki bir fon 250 TL + 250 * 10% * 2 endeks = 300 TL değişken ücret ödeyecektir.

Daha detaylı bilgi almak veya sözleşme imzalamak için Borsamız Pazarlama ve Satış Direktörlüğünün ilgili birimiyle vyk-marketing@borsaistanbul.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.