Sürdürülebilirlik

BIST Pay Endeksleri

Sürdürülebilirlik

Türkiye’de ve özellikle Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artması amacıyla Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarının yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endeksleri oluşturulmuştur.

Bilindiği gibi Kurumsal Sürdürülebilirlik, şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması ve bu konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesidir.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsaların çevresel, sosyal, kurumsal yönetim konularındaki risklerine ilişkin politika oluşturmaları sürecinde şirketlere yol gösteren ve şirketlerin sürdürülebilirlik politikalarına ilişkin bilgiyi de sorumlu yatırımcılara ileten bir platform oluşturmak gibi çok önemli bir misyona sahip olduğu düşüncesinden hareketle 4 Kasım 2014 tarihinden bu yana hesaplanmaktadır. Borsa İstanbul ile London Stock Exchange Group (“LSEG”) arasında yapılan anlaşma kapsamında, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alacak şirketlerin belirlenmesinde, 2021 yılı değerlemelerinden itibaren, LSEG’nin sürdürülebilirlik değerleme sonuçları kullanılmaktadır. Değerlemelerde sadece “kamuya açık” bilgiler dikkate alınmakta ve Endeks kapsamında kullanılan LSEG verilerinin maliyeti Borsa İstanbul tarafından karşılanmaktadır. Sürdürülebilirlik Değerlemesine, Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören şirketlerden gönüllü olanlar alınmaktadır.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alabilmek için şirketlerin

  • Genel Sürdürülebilirlik Notu 50 veya üzerinde,
  • Her bir ana başlık notu 40 veya üzerinde,
  • Kategori notlarından en az 8’i 26 veya üzerinde

olmalıdır.

21 Kasım 2022 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi ile sürdürülebilirlik performansı yüksek ve aynı zamanda büyük ve likit şirketlerden oluşan bir endeks oluşturulması hedeflenmiştir.

BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksinde yer alacak paylar:

  • Genel Sürdürülebilirlik Notu 70 veya üzerinde,
  • Her bir ana başlık notu 60 veya üzerinde,
  • Kategori notlarından en az 8’i 50 veya üzerinde

olan şirketlerin payları arasından İşlem Hacmi ve Piyasa Değeri en yüksek 25 pay seçilerek belirlenmektedir. 

LSEG’nin sürdürülebilirlik notlarına ve değerleme metodolojisine https://www.lseg.com/en/data-analytics/sustainable-finance/esg-scores#methodology, çevrimiçi eğitimlere https://www.lseg.com/en/training/learning-centre/ ve bilgilendirici diğer dokümanlara https://www.lseg.com/en/data-analytics/sustainable-finance/esg-scores linklerinden erişilebilmektedir.

BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksleri kurallarını da içeren, “BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti"ne ulaşmak için tıklayınız.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi değerlemeleri hakkında Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi (XUSRD) ve BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksleri (XSD25) kapsamında yer alan paylara buradan ulaşılabilir. 

BIST Sürdürülebilirlik Endeksinden Beklenen Katkılar

Endeksin hesaplanmaya başlamasıyla, kurumsal risklerini ve fırsatlarını etkin bir şekilde yönetebilen şirketlere rekabet avantajı sağlanırken, sermaye piyasamıza, şirketlerin yeni sermaye çekebilmeleri ve uygun koşullarla finansman sağlayabilmeleri için üzerine yeni yatırım ürünleri geliştirilebilen bir endeks sunulmuş olmaktadır.

Endeks, şirketlerin küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi, su kaynaklarının azalması, sağlık, güvenlik, istihdam gibi Türkiye ve dünya için önemli olan sürdürülebilirliğe ilişkin meselelere nasıl yaklaştıklarını ortaya koymakta, yaptıkları faaliyetlerin ve aldıkları kararların bağımsız bir gözle değerlendirilmesini ve bir anlamda tescil edilmesini sağlamaktadır.

Endeks, şirketlere kurumsal sürdürülebilirlik performanslarını yerel ve küresel anlamda karşılaştırma imkanı vermektedir. Endeks ile ayrıca iyileştirme yapmak ve yeni hedefler belirlemek için şirketlere bir performans değerlendirme aracı sunulmuş olmakta, kurumsal şeffaflık ve hesap verebilirlikleri ile sürdürülebilirlik konularına ilişkin risk yönetim becerilerini geliştirme imkanı sağlanmış olmaktadır. Bunun da şirketler için bir rekabet fırsatı yaratacağı, endekse alınan şirketlerin kamuoyu nezdinde bilinirliklerinin ve itibarlarının artacağı düşünülmektedir.

BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksinin de hesaplanmaya başlanmasıyla yatırımcılar için sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyen şirketleri ayırt edip bu şirketlere yatırım yapmalarını sağlayacak yeni bir araç, varlık yöneticileri için sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı fonlar, borsa yatırım fonları ve yapılandırılmış ürünler gibi çeşitli finansal ürünler çıkarmaları için yeni bir alternatif gösterge sunulmuş olmaktadır.

Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST SURDURULEBILIRLIK XUSRD 14.06.2024 14.410,52 0,74 14.586,43 14.327,58 TL 1,39 48,65 03.11.2014   980,20
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 XSD25 14.06.2024 15.109,06 0,86 15.363,60 15.007,76 TL 0,72 57,20 01.11.2022   4.576,35
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI XUSRD_CFCNTLTL 14.06.2024 19.447,26 0,74 19.684,66 19.335,35 TL 1,41 51,65 03.11.2014   1.405,97
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI XSD25_CFCNTLTL 14.06.2024 15.918,43 0,86 16.186,60 15.811,70 TL 0,72 60,92 01.11.2022   4.576,35
BIST SURDURULEBILIRLIK (ABD DOLARI) XUSRD_CFCPTLUS 14.06.2024 2.583,54 0,03 2.583,54 2.583,54 USD 0,38 34,82 03.11.2014   2.565,39
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 (ABD DOLARI) XSD25_CFCPTLUS 14.06.2024 2.708,78 0,16 2.708,78 2.708,78 USD -0,28 42,58 01.11.2022   1.432,39
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI (ABD DOLARI) XUSRD_CFCNTLUS 14.06.2024 3.486,53 0,03 3.486,53 3.486,53 USD 0,40 37,54 03.11.2014   3.679,71
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI (ABD DOLARI) XSD25_CFCNTLUS 14.06.2024 2.853,88 0,16 2.853,88 2.853,88 USD -0,28 45,95 01.11.2022   1.432,39
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI (EURO) XUSRD_CFCNTLER 14.06.2024 3.818,66 0,96 3.818,66 3.818,66 EUR 1,69 42,23 03.11.2014   3.450,76
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 (EURO) XSD25_CFCPTLER 14.06.2024 2.966,81 1,09 2.966,81 2.966,81 EUR 1,00 47,43 01.11.2022   1.689,41
BIST SURDURULEBILIRLIK (EURO) XUSRD_CFCPTLER 14.06.2024 2.829,64 0,96 2.829,64 2.829,64 EUR 1,67 39,41 03.11.2014   2.405,77
BIST SURDURULEBILIRLIK 25 GETIRI (EURO) XSD25_CFCNTLER 14.06.2024 3.125,74 1,09 3.125,74 3.125,74 EUR 1,00 50,92 01.11.2022   1.689,41
 
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.