Kural Setleri ve Değişiklikleri

Kural Setleri ve Değişiklikleri

Borsa İstanbul’un yöneticisi olduğu Endekslerin Kural Setleri ve Kural Setlerinde yapılan/yapılacak değişiklikler bu sayfadan takip edilebilir.

Endekslerin Kural Setlerinde yapılan/yapılacak değişiklikler, “Esaslı Değişiklik”, “Esaslı Olmayan Değişiklik” veya “Acil Esaslı Değişiklik” olarak sınıflanmaktadır.

Borsa İstanbul tarafından “Esaslı Değişiklik” olarak tanımlanan Kural Seti değişiklikleri bu sayfada paydaşlarımızın görüşüne açılmakta olup görüşe açık Kural Seti değişiklikleri için belirlenen son tarihe kadar görüş iletilebilmektedir. İletilen görüşler (sadece görüşü iletenler tarafından muvafakat verilenler) ve bu görüşlere ilişkin Borsa İstanbul’un değerlendirmeleri, ilgili değişiklikler yürürlüğe alındıktan sonra yine bu sayfada paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

“Esaslı Olmayan Değişiklikler” ile “Acil Esaslı Değişiklikler” ise görüşe açılmadan yürürlüğe alınabilir.

Süreci Devam Eden Kural Seti Değişiklikleri 

Süreci devam eden Kural Seti değişikliği bulunmamaktadır.

Yürürlüğe Giren Kural Seti Değişiklikleri

BIST Pay Endeksleri

Yürürlük
Tarihi
Değişiklik
Türü
Kural Setinin Adı
Kural Seti
Detaylı Bilgi
27.12.2023 Esaslı Değişiklik BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Güncel Kural Seti İlgili Duyuru
10.11.2022 Acil Esaslı
Değişiklik
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Olmayan Pay Endeksleri Güncel Kural Seti İlgili Duyuru
22.12.2023 Esaslı Olmayan Değişiklik BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti İlgili Duyuru
27.11.2023 Esaslı Değişiklik BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti İlgili Duyuru
15.08.2023 Esaslı Olmayan Değişiklik BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti İlgili Duyuru
10.11.2022 Acil Esaslı
Değişiklik
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti İlgili Duyuru

BIST-KYD Endeksleri

Yürürlük
Tarihi
Değişiklik
Türü
Kural Setinin Adı
Kural Seti
Detaylı Bilgi
03.05.2024 Esaslı Değişiklik
BIST-KYD Endeksleri Güncel Kural Seti İlgili Duyuru
13.03.2024 Esaslı Olmayan Değişiklik
BIST-KYD Endeksleri Kural Seti İlgili Duyuru
25.12.2023 Esaslı Olmayan Değişiklik 
BIST-KYD Endeksleri  Kural Seti  İlgili Duyuru
24.02.2023 Esaslı Değişiklik  BIST-KYD Endeksleri  Kural Seti İlgili Duyuru
28.12.2022   Esaslı Olmayan Değişiklik  BIST-KYD Endeksleri Kural Seti İlgili Duyuru

BIST Sürdürülebilirlik Temalı Borçlanma Araçları Endeksleri

Yürürlük
Tarihi
Değişiklik
Türü
Kural Setinin Adı
Kural Seti
Detaylı Bilgi
13.05.2024 Esaslı Olmayan Değişiklik
BIST Sürdürülebilirlik Temalı Borçlanma Araçları Endeksleri Güncel Kural Seti İlgili Duyuru

BIST Altına Dayalı Endeksler

Yürürlük
Tarihi
Değişiklik
Türü
Kural Setinin Adı
Kural Seti
Detaylı Bilgi
25.12.2023 Esaslı Olmayan Değişiklik  BIST Altına Dayalı Endeksler  Güncel Kural Seti İlgili Duyuru
14.12.2022 Esaslı Olmayan Değişiklik BIST Altına Dayalı Endeksler Kural Seti İlgili Duyuru

BIST Strateji Endeksleri

Yürürlük
Tarihi
Değişiklik
Türü
Kural Setinin Adı
Kural Seti
Detaylı Bilgi
31.12.2003 BIST Risk Kontrol Endeksleri Güncel Kural Seti İlgili Duyuru
01.04.2016 BIST Kaldıraçlı ve Kısa Endeksleri Güncel Kural Seti İlgili Duyuru

TLREF

Yürürlük
Tarihi
Değişiklik
Türü
Kural Setinin Adı
Kural Seti
Detaylı Bilgi
14.12.2022 Esaslı Olmayan
Değişiklik
TLREF Güncel Kural Seti İlgili Duyuru

TLREFK

Yürürlük
Tarihi
Değişiklik
Türü
Kural Setinin Adı
Kural Seti
Detaylı Bilgi
28.12.2022   Esaslı Olmayan Değişiklik TLREFK Güncel Kural Seti İlgili Duyuru