Uluslararası Endeksler

Uluslararası Endeksler

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri sermaye piyasalarının tanınırlığını ve üye ülke borsaları arasında işbirliğini artırmayı amaçlayan ve İİT Borsalar Forumunun S&P ile yaptığı ortak çalışma sonucunda hazırlanan, 19 üye ülkeden 50 pay senedini içerecek şekilde oluşturulan S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Index (Endeks), 15 Haziran 2012 tarihi itibariyle hesaplanmaya ve yayınlanmaya başlanmıştır.

Endeks İslami sermaye piyasalarında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Gerek İslami endeksler piyasasındaki önemli bir eksikliğin giderilmesi, gerekse İİT üyesi ülkelerin sermaye piyasalarının bilinirliğinin arttırılması bakımından başarılı bir örnek teşkil etmektedir.  Dünyada çok sayıda İslami endeks olmasına rağmen, hiçbiri yalnızca İİT ülkelerinin şirketlerine odaklanmamaktadır. Bu paradoks ve İslami finans odaklı menkul kıymetler için artan talep, Endeksin hayata geçirilmesi için motive edici sebepler olmuştur.

Endeksin aşağıdaki amaçlara hizmet etmesi öngörülmüştür:

İİT sermaye piyasaları konusunda farkındalığın arttırılması

İİT borsaları arasında işbirliğinin arttırılması

İİT piyasaları performansı için referans ölçüt sağlanması

İİT piyasaları için alternatif finansal yatırım araçları oluşturulması

Daha Fazla Detay İçin Tıklayınız 

S&P/OIC COMCEC 50 Shariah

Endeks Adı Endeks Kodu Tarih Endeks Değeri Günlük Getiri
Price Return SPOIC50P 7/4/2019 148.32
Total Return SPOIC50T 7/4/2019 221.58

Endeks Ağırlığına Göre İlk 10 Bileşen