TLREFK

TLREFK

TLREFK Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı, katılım bankalarının borçlanma araçlarında, çeşitli faizsiz finans ürünlerinde ve finansal sözleşmelerde değişken getiri göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek Türk Lirası kısa vadeli referans getiri oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulmuştur.

TLREFK Kuralları, Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcilerinden oluşan TLREFK Komitesi tarafından oluşturulmuştur.

TLREFK VERİLERİ

Tarih TLREFK Oran  TLREFK Getiri Hesaplama Ekranı

   Tarih Seçimine Göre Dönem Getirisi Hesaplama
   Dönem Gün Sayısına Göre Dönem Getirisi Hesaplama

  Borsa İstanbul Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda saat 14:00’e kadar gerçekleşen, aynı gün başlangıç ve ertesi işgünü bitiş valörlü ve sadece TL cinsi ödemeli geri alma taahhüdü ile satım ve geri satma taahhüdü ile alım işlemlerindeki getiri oranları kullanılarak, … tarihinden itibaren hesaplanmaya ve yayımlanmaya başlayan TLREFK oranı ve bu oranın getirisini takip edebilmek amacıyla oluşturulan BIST TLREFK Endeksi verilerine BISTECH Veri Yayın Sistemi ve aşağıdaki Verileri linklerden ulaşılabilir.

  TLREFK Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı Güncellenme Periyodu
  Günlük 16:00'dan Sonra (Yarım İş Günlerinde 12:45’ten Sonra)
  Tarihsel 19:30'dan Sonra
  BIST TLREFK Endeksi Güncellenme Periyodu
  Günlük 16:00'dan Sonra (Yarım İş Günlerinde 12:45’ten Sonra)
  Tarihsel 19:30'dan Sonra

  Not 1: CSV dosyalarını MS Excel'de doğru görüntüleyebilmeniz için, bilgisayarınızın denetim masasındaki (kontrol panelindeki), bölgesel ayarlarda, sayı (number) formatının aşağıdaki şekilde olması gerekmektedir. Ondalık ayraç (Decimal Symbol) '.' (Nokta) Binlik ayraç (Digit Gruoping) ',' (Virgül)

  Not 2: BISTECH sistemine geçiş (30.11.2015) sonrasında üretilen veri dosyalarına ilişkin dosya desen formatlarını buradan indirebilirsiniz.

  TLREFK Getiri Matrisi
  TLREFK Getiri Matrisi Güncellenme Periyodu
  Günlük 16:00'dan Sonra (Yarım İş Günlerinde 12:45’ten Sonra)

  Borsa İstanbul’a ait tarihsel verilere datastore.borsaistanbul.com adresinden ulaşılabilmektedir.

  TLREFK Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı